Adatkezelési tájékoztató

Utoljára frissítve: 2020.12.17.

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

“KPMG”, “mi”, “miénk”, “nekünk” alatt az angol “private English company limited by guarantee” társasági formában  működőKPMG International Limeted-et („KPMG International”) és/vagy a KPMG hálózat független tagtársaságai közül egy vagy több, a KPMG International kapcsolt vállalkozását kell érteni. KPMG International nem nyújt ügyfeleknek szolgáltatást.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató alatt a KPMG magyarországi tagvállalatai közül az alábbiakat értjük:

Cégnév:

KPMG Hungária Kft.

KPMG Tanácsadó Kft.

KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda

Székhely:

1134 Budapest, Váci út 31.

Kapcsolattartó:

Marketing- és kommunikációs osztály

E-mail cím:

info@kpmg.hu

info@kpmg.hu

info@kpmg.hu

Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-063183

Cg. 01-09-698768

N/A

Nyilvántartási szám:

N/A

N/A

3502

Adószám:

10263332-2-44

12691908-2-44

18147995-2-41

Honlap cím:

www.kpmg.hu

Telefonszám:

+36 1 887 7100

KPMG elkötelezett a titoktartás és a személyes adatok védelme mellett. Ennek az alapvető kötelezettségnek a részeként a KPMG köteles az online összegyűjtött személyes adatoknak megfelelő védelmet biztosítani és azokat megfelelően felhasználni(a továbbiakban úgyis, mint „személyes adat”, „személy azonosításra alkalmas adat”).

Általánosságban, az a szándékunk, hogy csak olyan személyes adatot gyűjtsünk, amelyeket az online látogatók önként adtak át nekünk  annak érdekében, hogy tájékoztatást és/vagy szolgáltatásokat nyújthassunk azoknak az egyéneknek, vagy tájékoztatást nyújthassunk a foglalkoztatási lehetőségekről.

Fentiekkel összhangban a KPMG adatkezelésének céljai különösen:

 • az Ön tájékoztatása a KPMG tevékenységéről, szolgáltatásairól és szakmai híreiről a honlapon keresztül;
 • az Ön különféle típusú megkeresésének, érdeklődésének (többek között alumni, általános, média, munka/karrier, vagy a KPMG szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés) megválaszolása, illetve a Ön kapcsolatfelvételére való válaszadás;
 • ajánlat nyújtása;
 • az álláshirdetésekre megküldött pályázatok tekintetében az adatkezelés célja az álláspályázatok elbírálása;
 • sütik használata;
 • szerződések megkötése, vagy azt megelőző lépések megtétele;
 • tranzakciók megfelelő végrehajtása;
 • szolgáltatások és a termékek további fejlesztése érdekében tett intézkedések végrehajtása;
 • A honlapon megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása. A KPMG gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek, így a fellelhető információk semmiképpen nem tekinthetők szakmai tanácsadásnak, vagy a KPMG által végzett egyéb szolgáltatás nyújtásának.számviteli és adójogi jogszabályok előírásainak való megfelelés céljából;
 • a Covid-19 világjárvány terjedésének megelőzése céljából az ügyfelek koronavírussal összefüggésben felmerülő egészségügyi adatainak gyűjtése pl. nyilatkoznak az KPMG irodaházba, vagy a KPMG rendezvényére történő belépésüket megelőzően az egészségügyi állapotukról.

1.     A személyes adat gyűjtése és használata

1.1.       Személyes adat, amelyeket gyűjtünk

Mi az Ön személyes adataihoz jutunk, ha Ön úgy dönt, hogy átadja azokat nekünk – például az e-mail-es kapcsolattartás során, vagy ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra. Néhány esetben, Ön már korábban átadta az Ön személyes adatait a KPMG részére (például ha Ön korábbi munkavállaló). Ha azt választja, hogy regisztrál vagy belép a KPMG weboldalára, használva a harmadik fél saját belépési szolgáltatását, ami hitelesíti a személyazonosságát és összekapcsolja a közösségi média belépési információját (például LinkedIn, Google vagy Twitter) a KPMG-vel, mi olyan információt és tartalmat gyűjtünk, amely szükséges a regisztrációhoz vagy belépéshez,  és amelyet az Ön engedélye alapján a közösségi média szolgáltató megoszthat velünk, ilyen a neve, e-mail címe. A további személyes adatok, amiket gyűjthetünk Önről, függ az Ön közösségi média szolgáltatójánál tett adatvédelmi beállításaitól, ezért kérjük, hogy ellenőrizze a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját.

Amikor Ön regisztrál vagy személyes adatot ad át a KPMG-nek, mi ezt a személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztató szerint használjuk fel. A személyes adatot nem használjuk fel más célokra, kivéve ha megszerezzük az engedélyét, vagy egyébként  a jogszabály vagy szakmai sztenderdek követelik vagy megengedik azok felhasználását. Például, ha Ön regisztrál a KPMG weboldalon és megosztja a preferenciáira vonatkozó információt, mi ezt az információt a felhasználói élmény személyre szabásához használjuk fel. Függetlenül attól, hogy Ön mely felületen regisztrál vagy lép be – azonos harmadik fél önálló belépési szolgáltatás használatával  mi akkor is felismerhetjük Önt, mint ugyanazon felhasználót bármilyen eszközökön jelentkezik be, vagy használja és szabja személyre a felhasználói élményeit akár más Ön által látogatott más KPMG oldalakon is. Ha Ön elküldi nekünk az önéletrajzát annak érdekében, hogy jelentkezzen egy KPMG pozícióra, az Ön által megosztott személyes adatokat pályáztatás során a pályázatának elbírálására, továbbá arra használjuk fel, hogy az Ön számára legmegfelelőbb, elérhető munkalehetőségekről tájékoztassuk.

Néhány esetben, ahol Ön bizonyos szolgáltatásokra regisztrált, mi ideiglenesen tároljuk az e-mail címét, amíg megerősítést kapunk az Ön által e-mailen biztosított információról (azaz mi e-mailt küldünk arra az e-mail címre, amit megadott a regisztrációja során, hogy megerősítse a feliratkozásra vonatkozó kérését).

1.2.       Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

KPMG általában csak olyan személyes adatot gyűjt, amelyek szükségesek, hogy teljesítsük az Ön kérését. Ahol kiegészítő, opcionális személyes adat is felmerül, értesítjük Önt erről az adatgyűjtés ezen pontján.

Magyarországon a jog megengedi, hogy addig kezeljük a személyes adatát, amíg a jog alapján jogalapunk van erre. A jog megköveteli azt is, hogy tájékoztassuk Önt ezekről a jogalapokról. Ennek eredményeként, amikor kezeljük a személyes adatát, a következő adatkezelési jogalapok egyikére támaszkodunk:

—  Szerződés teljesítése: ez az, amikor a személyes adatának a kezelése a velünk kötött szerződés alapján a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

—  Jogi kötelezettség: ez az, amikor kötelesek vagyunk a személyes adatának kezelésére annak érdekében, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségnek, ilyen például adózási célokra adatok megőrzése vagy adatszolgáltatás közhatalmi szervnek vagy bűnüldöző szerveknek.

—  Jogos érdek: adatot kezelünk Önről, amikor jogos érdekünkben áll jogszerű üzlet működtetése érdekében, mindaddig, amíg ez nem haladja meg az Ön érdekeit; vagy

—  Ön hozzájárulása: néhány esetben speciális engedélyt kérünk Öntől, hogy kezeljük néhány személyes adatát, és mi csak eszerint kezeljük a személyes adatát, ha egyetért ezzel. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a dataprivacykpmghu@kpmg.hu címre küldött e-maillel; vagy

—  a GDPR 6. cikk (1) f) pont és a 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosításához fűződő érdek, vagy 9. cikk (2) a) szerinti hozzájárulás jogalap.

Példák a fent hivatkozott jogos érdekre:

—  Információt és/vagy szolgáltatást ajánlani egyéneknek, akik a weboldalunkat látogatják vagy információt adni a foglalkoztatási lehetőségekről.

—  Megelőzni a csalást, bűncselekményt és megvédeni az IT rendszereinket.

—  Ügyfélre szabni az egyének online tapasztalatát és fejleszteni a KPMG online jelenlétének teljesítmény használatát és hatékonyságát.

—  A marketing tevékenységeinket végezni és elemezni.

—  Megfelelni a vállalati és társadalmi felelősségvállalási kötelezettségeinknek.

—  Gyakorolni alapvető jogainkat az EU-ban az Alapjogi Charta, 16. és 17. cikkei alapján ideértve a vállalkozások szabadságát és a tulajdonhoz való jogot.

Némely esetben, a személyes adat, amelyet gyűjtünk, a különleges adatok kategóriájába tartozik, ilyen a sokféleséggel kapcsolatos adatok (ideértve a faji és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási meggyőződésre és más hasonló természetű meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, szexuális életre, orientáltságra vonatkozó adatokat) vagy az egészségügyi adat, vagy az állítólagos vagy bizonyított bűncselekményekre vonatkozó adat, minden olyan esetben, amikor a jog megengedi, vagy amikor Ön a különleges adatok kezeléséhez hozzájárul.

1.3. A személyes adatok automatikus gyűjtése

Néhány esetben a KPMG és szolgáltatásban résztvevő szolgáltatói cookie-kat, web azonosítókat és más technológiákat használnak, hogy automatikusan gyűjtsenek bizonyos személyes adatokat, amikor Ön online ellátogat hozzánk, vagy amikor e-mailezünk egymással. Az ilyen személyes adatok gyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk az Ön online térbeli élményét, fejlesszük a KPMG online jelenlétének teljesítményét, használhatóságát és a hatékonyságát, és mérjük a marketing tevékenységek hatékonyságát.

1.3.1. IP címek

Az IP cím egy, az Ön számítógépéhez rendelt szám, amikor az internethez csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy a számítógépek és szerverek felismerjék egymást és kommunikáljanak egymással. Azok az IP címek, amelyekről a látogatók látszólag származnak, IT biztonsági és rendszerdiagnosztikai célokra rögzítésre kerülnek. Ez az adat tipikusan aggregált formában is felhasználásra kerül a weboldal trendek és teljesítmény elemzések lefolytatásához.

1.3.2. Sütik

A sütik tipikusan akkor kerülnek az Ön számítógépére vagy az internetet engedélyező eszközre, amikor online meglátogat minket. Ez lehetővé teszi, hogy a weboldal emlékezzen a számítógépére vagy eszközére és számos, alábbi táblázatban ismertetett célt szolgál.

Néhány weboldalunkon értesítő banner tűnik fel, amelyek  az Ön hozzájárulását kérik a sütik gyűjtéséhez. Ha ezekhez nem járul hozzá, a számítógépe vagy internetet engedélyező eszköze nem lesz nyomon követve marketing célból. A süti másodlagos típusát, a “user-input” süti szükséges lehet a weboldal funkciók működése érdekében. Az ilyen sütik nem kerülnek blokkolásra ezen értesítő banner használata által. Az Ön által kiválasztott beállítások a sütiben kerülnek mentésre és 90 napig érvényesek. Ha korábbi választását visszavonná, ezt megteheti a böngésző sütik törlésével.

Noha a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, választhat a böngészője beállításaival, hogy elfogadja vagy sem (gyakran a böngészője Eszközök vagy Preferenciák menüjében találja). Bármikor törölheti is sütiket az eszközéről. Bár tudatában kell lennie annak, ha nem fogadja el a sütiket, néhány weboldalunk funkcióját nem tudja teljes egészében használni.

További információt talál a sütik használatáról a böngészője ’segítség’ funkciójában vagy egyes oldalakon, mint a www.allaboutcookies.org oldalon.

A weboldalainkon használt sütik listája az alábbi:

Cél

Leírás

Típus&Lejárat

Teljesítmény (pl. a Felhasználó Böngészője)

A weboldalunk közös internet platformok használatán alapul. Ezek a sütiken alapulnak, amelyek segítik kompatibilitást (pl. azonosítani az Ön böngészője típusát) és fejlesztik a teljesítményt (pl. tartalom gyorsabb betöltése)

Munkamenet

Törölve a böngésző bezárásával

Biztonsági (pl. Asp.NET) Sütik

Ha Ön regisztrál, hogy tiltott oldalakhoz férjen hozzá, a mi sütijeink biztosítják az Ön eszköze belépését az Ön látogatásának időtartamára. Önnek szüksége lesz a felhasználói nevére és jelszavára, hogy a tiltott oldalakhoz hozzáférjen.

Munkamenet

Törölve a böngésző bezárásával

Oldal preferenciák

A mi sütijeink emlékezhetnek az Ön oldal preferenciára is (pl. nyelv) vagy növelhetik az Ön élményét (pl. tartalom vagy a köszöntés személyre szabásával). Ez olyan területeken kerül alkalmazásra, ahol Ön kifejezetten hozzáférés vagy felhasználói fiók létrehozása érdekében regisztrált.

Munkamenet

Törölve a böngésző bezárásával

Elemzés

Mi harmadik felek elemző eszközeit használjuk, amelyek segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük a kpmg.com minőségét és tartalmát a látogatóink számára.  Az aggregált statisztikai adatok olyan elemeket foglal magába, mint az összes oldallátogatás, vagy – megtekintés továbbá a weboldalunkra történő hivatkozások.  A Google Analytics felhasználásáról további információkat alább olvashat.

Állandó, de automatikusan törlésre kerül két év után, ha Ön nem látogatja a kpmg.hu oldalt

Látogatói visszajelzés

Mi harmadik felek felmérő eszközeit használjuk, hogy látogatókat kérjünk meg visszajelzés adására. A sütik megelőzik, hogy a látogatókat több alkalommal kérjük meg erre. Az első süti (1) kerül alkalmazásra, ha a látogató nem kerül meghívásra a felmérésbe és biztosítja, hogy az első oldal megtekintése után ne kerüljön meghívásra.

A második süti (2) kerül alkalmazásra, ha a látogató meghívásra kerül a felmérésbe és biztosítja, hogy a látogató 90 napig ne legyen ismét meghívva felmérésrere.

1 Munkamenet

Törölve a böngésző bezárásával

2 Állandó

Automatikusan törlésre kerül 90 nap után vagy a felmérésre való meghívást követően

Közösségi megosztás

Mi harmadik felek közösségi média widgeteit vagy megosztási gombjait  használjuk, amelyek kiegészítő funkciókat biztosítanak, hogy a weboldalunk tartalmát megoszthassuk közösségi média weboldalain és e-mail-jeinl. Ezeknek a widgeteknek és megosztási gombjainak a használatával sütiket helyezhetnek el az Ön eszközén, hogy megkönnyítsék ezek használatát, megjelenítsék az Ön weboldalainkon tett interakcióit (pl. közösségi megosztás gyorsítótár frissítése) és naplózzák az Ön tevékenységét az Internet és a weboldalaink használata során. Mi ösztönözzük Önt minden szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójának áttekintésére, mielőtt bármilyen ilyen szolgáltatást használ. A közösségi média widgetekre és applikációkra vonatkozó további részletek alább találhatók.

Állandó, de automatikusan törlésre kerül két év után, ha Ön nem látogatja a kpmg.hu oldalt

Annak érdekében, hogy kiegészítő funkciókat biztosíthassunk, időről időre más harmadik személy eszközeit és widgeteit használjuk az egyedi weboldalainkon. Ezeknek a widgeteknek és megosztási gombok a használatával jellemzően sütik kerülnek elhelyezésre az Ön eszközén, hogy megkönnyítsék ezeknek a szolgáltatásoknak a használatát és megfelelően megjelenítsék az Ön weboldalainkon tett interakcióit.

A sütik önmagukban nem fedik fel számunkra az Ön e-mail címét és más módon sem azonosítják Önt személyesen. Elemzői riportjainkban megszerzünk más azonosítókat, ideértve az IP címeket, de ez a weboldalaink számos különböző látogatójának, a látogatói trendek földrajzi eredetének azonosítására és nem az egyedi látogatók azonosítására szolgálnak.

1.3.3. Google Analytics

KPMG Google Analytics-et használ. A KPMG által használt Google Analytics-ről itt található további információ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Annak érdekében, hogy a weboldal látogatói több lehetőség közül tudjanak választani, hogyan gyűjti az adataikat a Google Analytics, a Google kifejlesztette a Google Analytics “Opt-out Böngésző Bővítmény”-t. Ez a funkció kommunikál a Google Analytics JavaScript (ga.js)-vel, hogy jelezze, a weboldal látogatójára vonatkozó információ nem kerül megküldésre a Google Analytics részére. A Google Analytics “Opt-out Böngésző Bővítmény” nem akadályozza meg az információk weboldalon vagy más webes elemző szolgáltatásoknak való továbbítását.

1.3.4. Webes azonosítók

A webes azonosító egy kicsi image fájl a weboldalon, amit a számítógépéről bizonyos információknak gyűjtésére szoktak használni, ilyen az IP cím, a látogatás időpontja, tartalom, amit néztek, a böngésző típusa és ugyanazon szerver által beállított korábbi sütik. A KPMG a webes azonosítókat csak az alkalmazandó joggal összhangban használja.

A KPMG vagy a szolgáltatásban résztvevő közreműködői webes azonosítót használnak, hogy harmadik fél weboldalai hatékonyságát kövessék nyomon, amelyek biztosítják nekünk a toborzási és marketing szolgáltatásokat vagy aggregált látogatói statisztikákat gyűjtenek és menedzselik a sütiket.

Önnek lehetősége van arra, hogy egyes webes azonosítókat használhatatlanná tegyen, ha elutasítja a hozzájuk tartozó sütiket. A webes azonosító rögzítheti az Ön IP címéről a névtelen látogatást, de a süti információ nem kerül rögzítésre.

Néhány hírlevelünkben és más kommunikációnkban figyelemmel kísérjük az Ön tevékenységeit, úgy mint példul az e-mailbe ágyazott linkeken keresztül történő e-mail nyitás mennyiségét. Mi ezt az információt gyűjtjük, hogy nyomon kövessük a felhasználó érdeklődését, és fokozzuk a jövőbeli felhasználói élményt.

1.3.5. Hely-alapú eszközök

A KPMG gyűjti és használja az Ön számítógépének vagy mobil eszközének földrajzi helymeghatározását. Ez a hely adat arra szolgál, hogy olyan szolgáltatásokra vonatkozó információt nyújtsunk Önnek, amelyekről azt gondoljuk, hogy érdekelheti Önt földrajzi helye alapján, és fejlesztjük a hely-alapú termékeket és szolgáltatásokat.

1.4. Közösségi média widgetek és applikációk

A KPMG weboldalak jellemzően magukba foglalják annak alkalmasságát, hogy lehetővé teszik a harmadik fél közösségi média applikációkkal való megosztást, úgymint a ’Facebook Like’ gomb és Twitter widget. Ezek a közösségi média applikációk összegyűjtik és használják az információt hivatkozva az Ön KPMG weboldal használatára (lásd részletesen a “Social Sharing” sütiket fent). Bármely személyes adatot, amelyet Ön ilyen közösségi média applikáción keresztül ad át, gyakran közösségi média applikációk más tagjai gyűjtenek és használnak, és az ilyen interakciókat azon társaságok adatvédelmi szabályzatai szabályozzák, amelyek biztosítják az applikációt. Mi nem gyakorlunk ellenőrzést, vagy nem vagyunk felelősek ezen társaságokért vagy  az Ön személyes adatának ezen társaságok által történő felhasználásért.

Továbbá, a KPMG weboldalak tartalmazhatnak blogokat, fórumokat, tömeg-kereséseket és más applikációkat vagy szolgáltatásokat (együttesen „közösségi média eszközök”). A közösségi média eszközök célja a tudás- és tartalom-megosztás megkönnyítése. Bármely személyes adatot, amelyet Ön bármely KPMG közösségi média eszközön megoszt, megosztásra kerül az ilyen közösségi média eszköz más felhasználóival (hacsak máshogyan nem határozzák meg a gyűjtés helyén), akik felett gyakran nem vagy korlátozottan gyakorlunk ellenőrzést.

1.5.       Gyermekek

A KPMG érti a gyermekek adatai védelmének fontosságát, legfőképpen az online környezetben. Különösen, az oldalaink szándékosan nem lettek közvetlenül 14 éves kor alatti gyermekek számára tervezve. Szabályzatunk alapján soha nem gyűjtünk és tartunk fenn 14 év alattiakra vonatkozó adatokat, kivéve a szakmai szolgáltatásokat biztosító megbízás részeként.

2.      Személyes adatok megosztása és továbbítása

2.1. Adattovábbítás a KPMG tagvállalatainak hálózatán belül

Mi megosztunk Önre vonatkozó személyes adatot más, a KPMG hálózat tagvállalataival a nemzetközi megbízások részeként és a KPMG International-val, továbbá más tagvállalatokkal, ahol világszerte jogi és szabályozói követelményeknek meg kell, vagy javasolt megfelelni. A KPMG hálózat más részei is biztosítanak szolgáltatásokat nekünk és Önnek, például az IT applikációk hostingja és támogatása, tagvállalatok és ügyfeleik részére bizonyos biztosítási űrlapok előírásai, az ügyfél összeférhetetlenség és pénzmosásellenes ellenőrzése teljesítése, az ügyfélmegbízások asszisztálása és egyéb más, amit  a KPMG üzleti tevékenységének folytatása megkövetel.

2.2. Adattovábbítás harmadik személyek, adatfeldolgozók és adatkezelők részére

Mi nem osztunk meg személyes adatot harmadik személyekkel, adatfeldolgozókkal, vagy adatkezelőkkel, kivéve, ha ez szükséges a jogszerű szakmai és üzleti igényeink teljesítéséhez, és/vagy annak érdekében, hogy  az Ön kérdéseit meg tudjuk válaszolni, és/vagy azt a jogi vagy szakmai sztenderdek megkövetelik, vagy megengedik. További információ ezekről a harmadik személyekről, adatfeldolgozókról, és adatkezelőkről ezen a linken érhető el. Továbbá a KPMG továbbít bizonyos személyes adatokat az EGT területén kívül a velünk együtt dolgozó társaságokhoz vagy azokhoz, akik a mi képviseletünkben kezelnek személyes adatot azon célokra, amelyeket a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatároz. A KPMG jellemzően az EGT területén kívül is tárol személyes adatot. A KPMG jellemzően küld személyes adatot más független KPMG tagvállalathoz, amelyik velünk együtt dolgozik egy megbízáson az Ön számára. Ha így járunk el, az Ön személyes adatai folyamatos védelemben részesülnek azon szerződések alapján, amelyeket az EGT területén kívüli társaságokkal, és szervezetekkel kötöttünk, amelyek olyan általános adatvédelmi rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket ilyen formában az Európai Bizottság jóváhagyott. A harmadik személyekről, adatfeldolgozókról és adatkezelőkről részletes tájékoztatást a 8. pont első bekezdésben szereplő elérhetőségen keresztül kérhet.

3.      Választási lehetőségek

Általánosságban Ön nem köteles semmilyen személyes adat KPMG részére történő átadására, de mi kérhetjük Önt arra, hogy bizonyos személyes adatot biztosítson annak érdekében, hogy Ön kiegészítő információt kapjon a szolgáltatásainkról és eseményeinkről. A KPMG kéri is az Ön engedélyét bizonyos személyes adatai használatához és Ön egyetérthet ezzel vagy visszautasíthatja ezek használatát. Ha Ön hozzájárul meghatározott szolgáltatásokhoz vagy kommunikációhoz, úgymint e-hírlevél küldéséhez, Önnek lehetősége van bármikor leiratkozni azon instrukciók alapján, amelyeket minden ilyen kommunikáció tartalmaz. Ha Ön úgy dönt, leiratkozik a szolgáltatásról vagy kommunikációról, mi megpróbáljuk azonnal eltávolítani az Ön személyes adatait, noha mi kérhetünk kiegészítő információt, mielőtt végrehajtjuk az Ön kérését.

Ahogy az a “Sütik” pontban ismertetésre került, ha Ön el kívánja kerülni az Önt követő sütiket, mivel Ön navigál az oldalunkon, Ön újra be tudja állítani a böngészőjét, hogy visszautasítson minden sütit vagy, hogy jelezze, amikor a sütit küldik. Ugyanakkor ne feledje, hogy az oldalaink egy része nem működik megfelelően, ha Ön a sütik visszautasítását választja.

4.      Az Ön jogai

Ha a KPMG kezel Önről személyes adatot, Önnek az alábbi jogai vannak:

A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

—      Hozzáféréshez való jog;

—      Tájékoztatáshoz való jog;

—      Helyesbítéshez való jog;

—      Törléshez való jog;

—      Az adatkezelés korlátozásához való jog;

—      Adathordozhatósághoz való jog;

—      Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

—      Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatjuk Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

—      Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az általunk kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy Ön írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Ön köteles az általunk kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az részünkre írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a KPMG-t ért kárért Ön felel.

—      Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, a KPMG pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben .

Abban az esetben, ha a KPMG nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az Ön törléshez való jogának gyakorlása esetén a KPMG megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

—      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha

—      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

—      az adatkezelés jogellenes;

—      a KPMG-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

—      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

—      Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a KPMG, ha:

—      az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és

—      az adatkezelés automatizált módon történik.

—      Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat a személyes adatai GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Ön a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a KPMG-hez fordulni az:

—      a 1134 Budapest, Váci út 31. címen, valamint

—      a dataprivacykpmghu@kpmg.hu e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását csak a telefonszám, e-mail cím, cím, értesítési cím kezelése kapcsán adta meg, így annak visszavonása is ezen adatokra terjed ki. Hozzájárulását a fenti postacímeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

5.      Adatbiztonság és integritás

A KPMG-nek naprakész biztonsági szabályzatai és eljárásai vannak hatályban, hogy megvédjék a személyes adatot jogellenes megsemmisítésétől, elvesztésétől, megváltoztatásától, jogosulatlan közlésétől vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől. Ugyanakkor a biztonság teljes mértékben a  KPMG legjobb törekvései ellenére sem biztosított minden fenyegetés ellen. Legjobb tudomásunk szerint, az Ön személyes adatához azok férhetnek hozzá, akiknek szükséges azt ismerni. Ezek az egyének, akik hozzáférhetnek az adatokhoz, kötelesek vállalni az ilyen adatra vonatkozó titoktartási kötelezettséget.

Mi megtesszük a szükséges intézkedéseket ahhoz is, hogy a személyes adatot csak olyan hosszú ideig tartsuk meg i) amíg a személyes adat az egyéni igénnyel összhangban, ii) jogi, szabályozói, belső üzleti vagy szabályzati követelményével összhangban szükséges, vagy iii) amíg a személy nem kéri, hogy a személyes adat kerüljön törlésre.

Az a periódus, amíg az adat megőrizhető, függ a speciális környezettől és körülménytől, amely alatt a személyes adatot gyűjtötték; ugyanakkor a fenti i)-iii) követelményeknek meg kell felelnie.

6.      Linkek az egyéb oldalakhoz

Felhívjuk a figyelmét, hogy a KPMG weboldalak jellemzően egyéb oldalakra mutató linkeket tartalmaznak, ideértve azon, más KPMG tagvállalatok által fenntartott oldalakat, melyekre jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki, kiterjed azonban más adatkezelési tájékoztató, melyek jelen Adatkezelési Tájékoztatótól gyakran eltérnek. Bátorítjuk a felhasználókat, hogy minden látogatott weboldal adatkezelési tájékoztatóját tekintsék át bármely személyes adat átadása előtt.

Bármely KPMG weboldalon való regisztrálással és azt követő másik KPMG weboldalra való navigálással, amíg Ön be van jelentkezve, Ön belegyezik a személyes adatai felhasználásához, összhangban az Ön által látogatott KPMG weboldal adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal.

7.      Jelen nyilatkozat módosításai

A KPMG időről időre módosíthatja jelen Adatkezelési Tájékoztatót figyelemmel  az aktuális adatvédelmi gyakorlatára. Amikor módosítjuk jelen nyilatkozatot, frissítjük az ezen oldal tetején lévő dátumot. Bármely, a személyes adat kezelésére vonatkozó változást, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatároz, és hatással van Önre, a megfelelő csatornán keresztül kommunikáljuk Önnek, attól függően, hogyan kommunikálunk Önnel általában.

8.      Szabályzattal kapcsolatos kérdések és végrehajtás

A KPMG elkötelezett az online térben kezelt személyes adatok védelme mellett.  Ha Önnek kérdése vagy észrevétele van az Ön adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségen: info@kpmg.hu. A jelen címen nyújthatja be a bejelentését amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval betartásával kapcsolatban aggálya merül fel.

Amennyiben Ön nem elégedett a kapott válasszal, továbbíthatja a bejelentését a KPMG adatvédelmi felelőséhez az alábbi elérhetőségen: dataprivacykpmg@kpmg.hu. Mi 14 (tizennégy) napon belül visszaigazoljuk az Ön e-mailjét és az átvételt követően mindent megteszünk, hogy 1 (egy) hónapon belül megválaszoljuk a bejelentését. Amennyiben a bejelentés összetett, vagy nagy mennyiségű bejelentés érkezett hozzánk, értesítjük Önt, hogy 1 (egy) hónapnál később adunk választ, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bejelentés első megtételét követő három hónapon belül megválaszoljuk a bejelentését. Mi elfogadhatjuk a bejelentését (és ebben az esetben megtesszük az „Ön jogai” fejezetben szereplő intézkedések egyikét), vagy visszautasíthatjuk a bejelentését jogszerű indokok alapján.

Minden esetben joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://naih.hu

Ön a fentieken felül, és azok sérelme nélkül jogosult személyes adatai GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR KPMG által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, kártérítési igényt érvényesíteni a KPMG-vel szemben.
Bírósághoz fordulás esetén pert az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.