Az irány helyes, azonban számos kérdés további tisztázásra vár az interoperabilitás és a költséghatékonyság érdekében

Az EFRAG1 az elsőként a lényegesség és az értéklánc témában közzétett, valamint a teljes adatpont-sort tartalmazó végrehajtási iránymutatásaira 2024. február 2-ig várta a nyilvános észrevételeket. A KPMG által benyújtott javaslatok rámutatnak a legfőbb fejlesztendő területekre.

Lényegességi iránymutatás

Annak érdekében, hogy az érintett vállalkozások képesek legyenek konzisztensen értelmezni és alkalmazni az iránymutatást, a következők mentén javasolt továbbfejleszteni a közzétett tervezetet:

  • Interoperabilitás és pénzügyi lényegesség: Az iránymutatás jelenlegi formájában nem oldja fel azokat a területeket, ahol az ESRS2 és az International Sustainability Standards Board (ISSB) fenntarthatósági sztenderdje (IFRS® Sustainability Disclosure Standards) szerinti pénzügyi lényegesség eltér egymástól, ezáltal veszélyeztetve a valódi interoperabilitást, ami a CSRD3 egyik célkitűzése. Az EFRAG iránymutatását a lehető legnagyobb mértékben összhangba kell hozni az IFRS S1 lényegességre vonatkozó gyakorlati iránymutatásával. A követelmények közötti minden különbség eltérő értelmezéshez vezethet, ami gyengíti az interoperabilitást és az összehasonlíthatóságot. Jelenlegi formájában az ESRS-eket használó vállalkozásoknak számottevően több információt kell jelenteniük pénzügyileg lényegesként.
  • Hatás-lényegesség: További iránymutatás szükséges annak érdekében, hogy a vállalkozások számára egyértelmű legyen, hogyan kell alkalmazni a hatás-lényegességet, illetve az azzal kapcsolatos megfontolásokat (például: a kockázatokat bruttó alapon kell-e értékelni, a különböző érdekelt-csoportok igényeit hogyan kell számításba venni).
Értékláncra vonatkozó iránymutatás

A már most is szereplő számos hasznos információn – mint például hogy az értéklánc definíciója megegyezik az ISSB, GRI4 és ESRS sztenderdekben, illetve hogy az ESRS-ek nem várnak el az értéklánc minden egyes szereplőjére vonatkozó közzétételt – felül az alábbi pontokon szükséges még az EFRAG-nak dolgoznia:

  • operatív irányítási elv alkalmazása: helyenként csak a környezeti dimenzióval foglalkozik az iránymutatás
  • a közös és társult vállalkozásokra vonatkozó információk jelentési gyakorlata
  • a „kellően észszerű erőfeszítés” küszöbérték megítélésének alapja és annak kapcsolódása a lényegességi iránymutatáshoz

A fentiek mentén az EFRAG komoly előrelépéseket tehet a valódi interoperabilitás megteremtése és a jelentéstételre kötelezett vállalkozások oldalán felmerült költségek racionalizálása terén, azzal párhuzamosan, hogy javítja a jelentéstételek minőségét is. Hogy mennyire ér célt, egy év múlva ilyenkor kiderül.

 

Hivatkozások:

1 European Financial Reporting Advisory Group

2 European Sustainability Reporting Standards

3 Corporate Sustainability Reporting Directive – (EU) 2022/2464

4 Global Reporting Initiative

 

Forrás:

‘ISSBTM’ is a Trade Mark and ‘IFRS®’, ‘IASB®’ are registered Trade Marks of the IFRS Foundation and are used by KPMG under licence subject to the terms and conditions contained therein. Please contact the IFRS Foundation for details of countries where its Trade Marks are in use and/or have been registered.


Írta

Olvass tovább