Friss szabályok a munkavédelemben 2024-től

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény legfrissebb módosításai jelentős változásokat hoztak a munkavédelmi előírásokban, többek között az orvosi alkalmassági vizsgálatok és a munkavédelmi oktatás terén.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatással kapcsolatos változások 2024. február 1-jén fognak hatályba lépni. A módosítások értelmében bizonyos tevékenységeket, munkaköröket és álláshelyeket betöltő munkavállalók egy általános jellegű oktatási tematika alapján is teljesíthetik majd a munkavédelmi oktatást. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatóknak a jövőben lehetősége lesz arra, hogy egy előzetesen meghatározott, általános oktatási tematika szerinti oktatási anyagot adjanak át bizonyos munkakörben foglalkoztatott munkavállalóik részére. A releváns munkaköröket és az ahhoz kapcsolódó oktatási tematikákat a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter fogja rendeletben megállapítani. Kiemelendő, hogy az oktatás belső elektronikus hálózaton keresztül történő közzététellel is megvalósulhat, amely megkönnyíti a munkavállalók számára a hozzáférést és az információk megismerését.

Ez a változás hatékonyabbá és egyben rugalmasabbá teszi a munkavédelmi oktatást, többek között a digitális formában megvalósuló elérési lehetőségek révén.

Orvosi alkalmassági vizsgálat

Az orvosi alkalmassági vizsgálatot érintő módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek majd hatályba, és elsődlegesen a munkavállalók egészségének és biztonságának megőrzését hivatottak szolgálni. Az új rendelkezések értelmében a munkavállalók alkalmazhatóságára szigorúbb feltételek vonatkoznak majd. A munkavállalók a módosítás szerint ugyanis csak akkor foglalkoztathatók, ha megfelelő élettani adottságokkal rendelkeznek, foglalkoztatásuk nem veszélyezteti az egészséget, testi épséget, valamint nem károsítja a fiatalkorúak egészséges fejlődését. Emellett a munkavállalók foglalkoztatása nem lehet veszélyt jelentő tényező a reprodukciós képességre, magzatra vagy mások egészségére sem.

További változás, hogy a módosítás szeptembertől már nem teszi kötelezővé munkaköri alkalmassági vizsgálatot. Ennek értelmében ugyanis – kivéve bizonyos eseteket – a munkavállalók alkalmasságáról orvosi vizsgálat alapján csak a jogszabályban meghatározott esetekben (munkakörökben) kell dönteni. Ezek a munkakörök és foglalkozások, amelyek esetében kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges, rendeletben kerülnek majd meghatározásra. Bár a változás csak 2024. szeptember 1-jén lép életbe, sok munkáltató számára előnyös lehet a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat megszűnése. Álláspontunk szerint azonban a kötelező eseteken túlmenően továbbra is érdemes lehet hangsúlyt fektetni a munkaköri alkalmasság orvosi felmérésére, ugyanis az esetleges egészségkárosodásra hivatkozó munkavállalók esetében fontos, hogy a munkáltató igazolással tudja bizonyítani, hogy az üzemorvos megfelelőnek találta a dolgozót, és nincs nyoma egészségügyi károsodásnak a munkahelyen. A munkáltató döntése alapján továbbra is lehetőség van üzemorvosi vizsgálat elvégzésére, melyet a munkáltató a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként ingyenesen köteles biztosítani a munkavállaló részére.

Amennyiben bármilyen munkajogi kérdése felmerülne, keressen minket bizalommal.


Írta

Olvass tovább