Kötelező lesz az italos dobozok visszaváltása – Mire kell felkészülniük a gyártóknak és a forgalmazóknak a visszaváltási díjas termékek rendszerében?

Az októberben közzétett 450/2023. (X.4.) Kormányrendelet szerint 2024. januárjáig Magyarországon is kiépül a visszaváltási díjas termékek rendszere. Ennek keretei között a kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősülő italcsomagolások, valamint a gyártó által önkéntesen visszaváltási díjas termékként forgalmazott termékek és csomagolások visszaváltási díj ellenében visszaválthatóak lesznek az élelmiszerüzletekben, illetve más visszaváltási helyeken. A szabályozás a körforgásos gazdaságra való fokozatos átállás és a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos törekvések fontos mérföldköve.

Milyen termékeket érint a szabályozás?

A kormányrendelet különbséget tesz a kötelezően és az önkéntesen visszaváltási díjas termékek között.

Kötelezően visszaváltási díjas termék fő szabály szerint minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék csomagolása, kivéve a tej- és tejalapú italtermékeket, valamint a csekély mennyiségű (évente 5000 termék alatti) kibocsátó által forgalomba hozott italterméket. A kötelezettség azokra a csomagolásokra vonatkozik, amelyek (i) fogyasztói, közvetlen csomagolások; (ii) alapanyaguk műanyag, fém vagy üveg; (iii) formájuk palack vagy doboz, és (iv) űrtartalmuk 0,1 – 3 liter. A visszaváltási rendszer felépítése és működése részben eltér attól függően, hogy a termék újrahasználható vagy nem újrahasználható.

Önkéntesen visszaváltási díjas termék ezen felül az olyan termék, amelyet a gyártó így hoz forgalomba, amely lehet az állami hulladékgazdálkodási feladat körébe tartozó hulladékká váló termék vagy csomagolás, illetve az abba nem tartozó hulladékká váló termék is.

Hogyan működik a visszaváltási rendszer?
1. Kötelezően visszaváltási díjas termékek

A kötelezően visszaváltási díjas termékek esetén a gyártó a forgalomba hozatalt megelőzően legalább 45 nappal köteles kezdeményezni a termék regisztrációját a koncessziós társaság által működtetett felületen, valamint köteles megküldeni a termék mintáját is. A minta alapján megvizsgálja a koncessziós társaság egyebek mellett azt is, hogy a termék visszaváltható-e automata visszaváltó berendezéssel. Amennyiben annak speciális jellemzői miatt ez nem lehetséges, akkor a termékre nem alkalmazandóak a kormányrendelet előírásai, tehát az nem lesz bekapcsolva a kötelező visszaváltási rendszerbe. A gyártó emellett köteles a terméken feltünteti a visszaváltási díjra vonatkozó jelölést jól látható helyen, tartósan megmaradó és jól olvasható módon.

1.1. Újrahasználható termékek

A termékek regisztrációját követően, amennyiben a termék újrahasználható, a gyártó maga határozza meg a termék visszaváltási díját, valamint a visszaváltási feltételeket, és ezeknek megfelelően visszaveszi a fogyasztótól vagy a forgalmazótól a terméket, és a visszaváltási díjat a részére megfizeti. A gyártó emellett csatlakozási és szolgáltatási díjat fizet a koncessziós társaság részére, amelynek mértékét a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben fogja megállapítani, a koncessziós társaságnak a rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatban felmerült indokolt költségei alapján.

Újrahasználható termék esetén a forgalmazó a gyártóval kötött megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint biztosítja a termékek visszaváltását teljes nyitvatartási időben, a visszaváltási helyen.

1.2. Nem újrahasználható termékek

Amennyiben a termék nem újrahasználható a koncessziós társaság hangsúlyosabb szerephez jut a visszaváltási rendszerben. Ebben az esetben a gyártó a koncessziós társaság részére fizeti meg a csatlakozási és szolgáltatási díj mellett a visszaváltási díjat is, és ezzel további kötelezettségei nem lesznek a rendszer működtetésével kapcsolatban. A koncessziós társaság köt szerződést a forgalmazóval a visszaváltás biztosítására, valamint meghatározza a visszaváltási feltételeket, és a forgalmazónak megfizeti a visszaváltási díjat, amely jogszabály alapján 50 forint darabonként.

Nem újrahasználható termék esetén a forgalmazó a koncessziós társasággal köt tehát megállapodást, és az abban foglaltak szerint biztosítja a termék visszaváltását. Azokban a 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező üzletekben, amelyben a forgalom döntő hányadát élelmiszerárusítás teszi ki, a forgalmazó automata visszaváltó rendszer engedélyeztetésére és üzemeltetésére is köteles, az ezzel kapcsolatos indokolt költségeinek megtérítésére a koncessziós társaság kezelési díjat fizet a részére.

2. Önkéntesen visszaváltási díjas termékek

Abban az esetben, ha a gyártó önkéntesen további visszaváltási díjas termékeket hoz forgalomba, előzetesen az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál köteles kezdeményezni saját magának, illetve a forgalomba hozni kívánt terméknek a nyilvántartásba vételét. Ebben az esetben is a gyártó maga határozza meg a visszaváltási díjat és a termék visszaváltáskori állapotára vonatkozó követelményeket, ennek alapján a terméket a forgalmazótól vagy a fogyasztótól visszaveszi, és részére a visszaváltási díjat megfizeti.

A forgalmazó a gyártóval való megállapodás alapján biztosítja a termékek visszavételét, ha legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkezik, akkor a forgalmazás helyén, egyéb esetben az erre kijelölt más helyen.

Megfelelés és kikényszerítés

Az új rendszerre vonatkozó szabályok teljes egészében 2024. január 1-jétől lesznek alkalmazandók, de bizonyos rendelkezések, így például a gyártó regisztrációs és nyilvántartásba vételi kötelezettségére, illetve a gyártó és a forgalmazó között megkötendő szerződésre vonatkozó előírások már 2023. november 1-jén hatályba lépnek.

A kormányrendelet a szankcionálás tekintetében hulladékképzés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül, így az általános szabályok szerint a meg nem felelés esetén hulladékgazdálkodási bírság szabható ki. Emellett abban az esetben, ha a gyártó nem címkézi fel megfelelően a terméket, és nem helyezi el rajta a visszaváltási díjra vonatkozó, a kormányrendelet mellékletében meghatározott jelölést, a hulladékgazdálkodási hatóság elrendeli a termék visszahívását.


Írta

Olvass tovább