A Bizottság jogszabálymódosítási javaslata a CSRD két fontos területét érintő határidőt halasztaná el

Az Európai Bizottság a 2024 Bizottsági Munkaprogram keretein belül 2023. október 17-én a Parlament és a Tanács részére jogszabálymódosítás javaslatot adott ki, amely a vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelv (CSRD) két területét halasztaná el. 

Az ágazatspecifikus, továbbá a nem uniós nagyvállalatokra vonatkozó fenntarthatósági közzétételi követelmények elfogadását 2024. június 30-ról 2026. június 30-ra módosítaná a javaslat, ezzel támogatva a vállalatokat a hatékonyabb átállásban, valamint, az EFRAG-ot (European Financial Reporting Advisory Group) az ágazatspecifikus sztenderdek minél részletesebb kidolgozásában. A javaslat szerint ennek következtében a vállalatok az adminisztratív terhek csökkenésével így teljes mértékben a 2023. július 31-én elfogadott ESRS szabványok első csoportjának végrehajtására koncentrálhatnának.

A Bizottság által 2023 júliusában elfogadott ESRS szabványok első csoportja ágazatagnosztikus (ágazatsemleges) fenntarthatósági jelentéstételi követelményeket fogalmazott meg, azaz olyan közzétételeket, amelyek minden vállalatra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykednek. Ezen felül a CSRD 2024. június végéig írta elő az ágazatspecifikus ESRS-ek elfogadását, amelyek kötelezték volna a vállalatokat a működésük iparágára vonatkozó fenntarthatósági információk közzétételére is.

A javaslat a 2013/34/EU direktíva 29b(1) harmadik paragrafusát érinti, melyet 2024 június 30-ról 2026 június 30-ra módosítana. Az ágazatagnosztikus sztenderdek elfogadásának halasztása a CSRD hatálya alá tartozó vállalatokra vonatkozna, beleértve a tőzsdén jegyzett KKV-kat is. Azt látjuk, hogy a 2024-től hatályos ESRS-ek jelenleg is számos ponton hivatkoznak a már hatályban lévő más (GRI, SASB, TCFD) sztenderdekre és többen azt javasolják, hogy a közzétételre kötelezettek használják ezeket a sztenderdeket az adott szektorra vonatkozó közzétételek azonosításához, amíg nem jelennek meg az EFRAG által kidolgozott ágazatspecifikus sztenderdek. Arra lehet tehát ez alapján számítani, hogy a javaslat elfogadása esetén, a 2026-ban megjelenő ágazatspecifikus ESRS-ek összhangban lesznek az említett, már meglévő sztenderdekkel, így amennyiben a közzétételre kötelezett cég egy, már hatályban lévő ágazatspecifikus sztenderdet használ, előnyt élvezhet a későbbiekben is.

A CSRD az Európai Unióban működő, nem uniós (harmadik országbeli) nagyvállalatokra vonatkozó fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettséget is tartalmaz, melynek kapcsán a vonatkozó ESRS-ek elfogadását szintén 2024. június végére tervezték a 2013/34/EU direktíva 40b cikk alapján, 2028-i évi jelentéstételi kötelezettséggel. Az új javaslat az említett, nem uniós nagyvállalatokra vonatkozó sztenderdek elfogadását is 2024-ről 2026-ra módosítaná. Az elfogadás időpontjának két évvel történő elhalasztása tehát a CSRD hatálya alá tartozó nem uniós nagyvállalatokra vonatkozik, melyek 150 millió EUR nettó árbevétellel rendelkeznek az EU piacán belül. A javaslat értelmében a nem uniós anyavállalatokra 2028-tól vonatkozó jelentési kötelezettség nem változik, valamint a módosítás független attól a konszolidált önkéntes fenntarthatósági jelentéstől, ami a CSRD hatálya alá eső EU-s leányvállalatokat mentesíti a saját jogon való közzétételeik alól.

A Bizottság által kiadott jogszabálymódosítási javaslat, elfogadás esetén, a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételt követően.

Fontos lépés volt továbbá, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálta a vállalatok méretkategóriáinak monetáris küszöbértékeit is, melyet egy jogszabálymódosítási tervezetben adott ki. A méretküszöbök 25 és 28,6%-os megemelésével számos mikro-, kis- és középvállalkozásra vonatkozóan az uniós jog szerinti pénzügyi és fenntarthatósági jelentéstételi rendelkezések nem lesznek így alkalmazandók (például CSRD és EU Taxonómia).

A Bizottság által kezdeményezett jogszabálymódosítások célja tehát az EU hosszú távú versenyképességének javítása, és a vállalatok – legfőképpen a kis- és középvállalkozások – adminisztratív terheinek csökkentése a 2024 Bizottsági Munkaprogram prioritásaival összhangban.

A KPMG kockázatkezelési, fenntarthatósági szolgáltatások szakértői csapatai gyakorlati tanácsokkal segíthetik a vállalkozásokat, hogy időben felkészüljenek az ESRS-szabványok szerinti jelentéstételi kötelezettségeik teljesítésére és ahhoz kapcsolódó adatgyűjtési és ellenőrzési folyamataik kialakítására. Tudjon meg többet a KPMG Magyarország ESG szolgáltatásairól (ESG – Átfogó szolgáltatásaink – KPMG Magyarország).

CSRD-val kapcsolatos további szakmai tartalomért látogasson el az alábbi weboldalra, ahol egy átfogó áttekintésben szakértőink tovább részletezik az ESRS szerinti követelményeket és elvárásokat: First set of ESRSs is now out! – KPMG Global.

 


Írta

Olvass tovább