Saját visszaélés-bejelentési rendszert minden cégnek? Az új Panasztörvény bemutatása – Összefoglaló a szeptemberi KPMG Jogi Akadémia képzéséről

dr. Takács Nóra, a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda ügyvédje 2023. szeptember 12-én a KPMG Jogi Akadémia keretei között mutatta be a visszaélésbejelentési rendszerrel kapcsolatos új követelményeket megfogalmazó új Panasztörvény (2023. évi XXV. törvény) legfontosabb rendelkezéseit. Számos vállalat esetében a követelmények már 2023. július 24-én alkalmazandóvá váltak, úgy mint a 249 főnél több személyt foglalkoztató vállalatok, vagy a Pénzmosási törvény (2017. évi LIII. törvény) hatálya alá tartozó vállalatok (pl. pénzügyi szolgáltatók, hitelintézetek) esetében. A középvállalatok (akik 50-249 főt foglalkoztatnak) pedig 2023. december 17-étől lesznek kötelesek teljesíteni az előírásokat, így a téma kiemelten aktuális a megfelelő vállalati működés biztosítása érdekében.

„A vállalatokat számos kihívás elé állítja az új Panasztörvény, amelyek közül kiemelendő a bejelentőrendszer használatának integrációja a vállalati kultúrába, az esetlegesen nem megfelelő rendszerek miatt bekövetkező adatvédelmi incidensek és bírságok elkerülése, valamint az abból eredő reputációs kockázat kezelése.”” – emelte ki dr. Takács Nóra, majd hozzátette: „A szabályozásnak való megfelelés azonban lehetőségeket is rejt magában, hiszen beilleszthető az ESG szempontok keretei közé is a vállalatirányítás megfelelőségének erősítése, például a korrupciós kockázatok kiszűrése kapcsán.”

A képzés során dr. Takács Nóra azt is kiemelte, hogy számos vállalat vezetésében kérdésként merül fel, hogy mennyiben szükséges minden kötelezett vállalatnak saját, elkülönült visszaélésbejelentési rendszert létrehoznia, van-e esetleg rugalmasság az egy vállalatcsoportba tartozó vállalatok esetében. Ennek kapcsán az Európai Bizottság álláspontja került bemutatásra, amelynek ugyan alapvetése, hogy a csoportban minden vállalat köteles létrehozni egy saját rendszert, de bizonyos körben megengedett lehet a rugalmasság, így például, hogy a középvállalatok megoszthatják erőforrásaikat a bejelentések fogadásában és a kivizsgálásban, illetve, hogy szűk körben van lehetőség a bejelentés anyavállalat által történő kivizsgálására, de csak ha a leányvállalat saját bejelentőcsatornával rendelkezik.

Fontos, hogy a vállalatok megtegyék a szükséges lépéseket az új követelményeknek való megfelelés biztosításához, így különösen, hogy kialakítsák a visszaélésbejelentési rendszert, vagy a meglévő rendszerüket az új Panasztörvény előírásaihoz igazítsák, továbbá, hogy kidolgozzák az ahhoz kapcsolódó belső eljárásrendet és adatvédelmi dokumentációt, valamint, hogy gondoskodjanak az érintettek megfelelő tájékoztatásáról és a munkavállalók képzéséről. A megfelelés biztosításával elkerülhetők a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, illetve az adatvédelmi hatóság által kiszabható szankciók, illetve a kapcsolódó szabálysértési tényállás megvalósítása is.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi iroda rendszeresen szervez akkreditált képzéseket a KPMG Jogi Akadémia keretei között.

Aktuális képzéseinkről ide kattintva tájékozódhat.

Ismerd meg a KPMG Visszaélés-bejelentő Rendszerét ide kattintva.


Írta

Olvass tovább