ESG riportáláshoz kapcsolódó digitális megoldások

Napjaink egyik slágertémája az ESG-hez kapcsolódó riportálás, azaz a vállalatok környezeti, szociális és vállalatirányítási (ESG) adataikra, gyakorlataikra vonatkozó adatközlései. Bár nagyobb vállalatok évek óta készítenek fenntarthatósági jelentéseket, sokan még csak most kezdenek ismerkedni a témával, most alakítják ki a jelentéskészítési folyamatot, riportokat, mutatószámokat. Míg korábban az adatközlés önkéntes és szabadon választott formátumú volt, az elmúlt években látványosan szaporodnak a keretrendszerek, szigorodnak az EU-s és nemzetközi szabályozói követelmények és erősödnek a befektetői elvárások is a közzéteendő ESG adatokkal kapcsolatosan. 

Maga az ESG jelentéskészítés formátuma, terjedelme és célközönsége szerint továbbra is nagyon sokféle különböző feladatot takarhat, néhány fő pontban azonban minden, a témával foglalkozó szakember egyetért:  

  • A jövőben az ESG jelentéstétel fontossága nőni fog, a riportokkal kapcsolatosan mind terjedelmileg, granularitásban, mind pedig a megbízhatóságot, alátámaszthatóságot illetően egyre szigorodó követelményeknek kell majd megfelelni. 
  • Az ESG riportok készítéséhez rengeteg különböző adatkörből van szükség olyan adatokra, amik vagy nem is állnak rendelkezésre, vagy nagyon elszórtan, különböző rendszerekben, formátumban, minőségben találhatók meg. 
  • Az „ESG zárás” átfutási idejét csökkenteni kell, ugyanis a jövőben a jelentéskészítés éves gyakoriságú lesz valamint idővel a pénzügyi beszámolóval egyidőben, integrált formában kell megtenni, a működés és a vállalások alakulásának belső monitorozása pedig elavult adatok alapján nem lehetséges. 

A fenti pontok miatt az ESG jelentések elkészítésénél nem sokáig fenntartható az a megközelítés, hogy a riportok „kézzel-lábbal”, időt és erőforrást nem kímélve álljanak elő, a digitális megoldások használata elkerülhetetlenné válik a folyamat menedzselhetősége, a jelentéstétel átfutási ideje és a jelentés minősége szempontjából is. Sokszor a pénzügyi jelentéskészítést hozzák párhuzamul, ahol szintén a kézzel összeollózott számoktól jutottak el a vállalatok a ma már magától értetődő automatizáltsági szintre. Míg azonban a pénzügyi területen ez a folyamat évtizedek alatt forrta ki magát, addig az ESG jelentések területén ennél sokkal gyorsabb átalakulásra, és felzárkózásra számítanak a szakértők.   

Nem reális elvárás ugyanakkor, hogy egy vállalatnál már a legelső ESG jelentés teljes körűen integráltan és automatizáltan álljon elő, a vállalatokat lépésről lépésre kell végigvezetni a gördülékeny ESG adatmenedzsment és jelentéstétel felé vezető úton, melynél az előálló riport csupán a jéghegy csúcsa, és jó pár építőkockából épül fel: 

 

A piacon lévő megoldások jellemzően a felsoroltak közül egy vagy több területen rendelkeznek megkülönböztető előnnyel. Az eddigi tapasztalatok szerint ritka az olyan projekt, ahol minden egyes folyamatlépés ugyanabban a szoftveres megoldásban kerül megvalósításra. 

A konkrét alkalmazandó megoldások kiválasztásánál nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amiket a vállalat jelentéstételi kötelezettségei, ambíciói, iparága, jelenlegi IT infrastruktúrája és számos egyéb szempont határoz meg. A KPMG-nél ezért több jelentős szállítóval is együttműködünk, hogy a piacon megtalálható megoldásokat a lehető legjobban megismerjük és minél többféle ESG riporting megoldás bevezetésében tudjunk segíteni, az ügyfelek igényeinek megfelelően. 

Alapképességként szinte minden ESG megoldás képes strukturált adatok importálására különböző széles körben használt rendszerekből, fájlokból, API-kon keresztül, többnyire kézzel is fel lehet vinni adatokat. Az adatokon gyakran felmerülő transzformációk is elvégezhetők ezekben a rendszerekben, a végleges formára hozott adatokat pedig eltárolhatjuk. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezeket a műveleteket az adatok jellegétől és komplexitásától függően célszerű lehet az ESG megoldáson kívül, tradicionális adatpiacként egy adat platformon is megvalósítani. Az ESG eszközökben aztán az importált adatokra épülő rétegben mérőszámokat definiálhatunk és valamilyen riporting, dashboarding funkció is rendelkezésre áll mindegyik megoldásban. 

A következőkben tehát az ezeken felüli megkülönböztető jellemzőkre koncentráltan szeretnénk bemutatni a piac néhány jelentős szereplőjét, akikkel a KPMG is együttműködésben áll. 

Microsoft Cloud for Sustainability 

A Sustainability Manager a Microsoft felhő alapú ESG megoldása. Jelenlegi formájában legnagyobb erőssége a Scope1-3 széndioxid kibocsátással kapcsolatos adatok nyilvántartása, kalkulációja, becslése, nyomon követése és vizualizációja, de folyamatosan bővítik, így a közeljövőben a Water és Waste modulokkal a víz- és hulladékgazdálkodási adatok menedzselését és jelentését is támogatja majd, középtávon pedig a teljes ESG spektrum lefedése a cél. Az eszköz egy PowerApps alapú alkalmazás, és mint ilyen, könnyen testre szabható és bővíthető is, akár saját célú fejlesztéssel, akár mások által fejlesztett modulok használatával, például a KPMG által létrehozott Circularity Manager-rel (KPMG-Microsoft együttműködés: Új ESG jelentéskészítési megoldások, szolgáltatások – KPMG Blog). Az eszközben alapértelmezetten is rendelkezésre állnak PowerBI riportok, külön licenc birtokában pedig további, saját dashboardokkal is bővíthető a megoldás. Az ESG adatok tárolását, tisztítását is Azure platformon végző és/vagy PowerBI felhasználó számos vállalat számára logikus lehet, ha a széndioxid kibocsátás trackelésére is a Microsoft megoldására esik a választás. További felhasználásra az adatok exportálhatók is az eszközből.  

SalesForce 

A SalesForce Net Zero Cloud (NZC), ahogy arra a neve is utal, elsősorban a CO2 emisszió nyilvántartását, kalkulációját és riportálását támogatja, de kezeli a víz és hulladék menedzsment adatokat is és a jövőben tervben van a megoldás kiterjesztése az S és G témakörök további területeire is. A tények nyilvántartásán túl az eszközben „what if” elemzéseket is futtathatunk és ajánlásokat is generálhatunk a kibocsátás csökkentésére. A SalesForce vizualizációk Tableau alapúak, és sok előre definiált dashboard elérhető az eszközben. A Supply Chain Management modulban az elköltött összeg vagy a vásárolt mennyiség alapján becsülhető az adott beszerzéssel kapcsolatosan felmerült Scope3 kibocsátás. 

IBM Envizi 

Az Envizi kimondottan az ESG témakörre fejlesztett, nemrégiben az IBM által felvásárolt célszoftver, a CO2 kibocsátáson kívül elérhető benne a Water és Waste (víz- és hulladékgazdálkodás) témakör is, számos keretrendszert támogat, többféle közmű (víz, gáz, elektromosság) fogyasztását, illetve az ezek csökkentésére irányuló programokat tudja kezelni akár számlák, akár közvetlenül szenzorokból érkező adatok feldolgozásával. Kimondottan csak az üvegházhatású kibocsátás követésére és riportálásra Starter Edition elérhető, az Enterprise Edition a gyártó saját javaslata szerint is elsősorban olyan ügyfeleknek ajánlott, akiknek komplex fogyasztásuk/kibocsátásuk van és ambiciózus célokkal rendelkeznek ezek csökkentését illetően, hiszen az elérhető modulok nemcsak az ESG riportingot támogatják, hanem dekarbonizációra, költségcsökkentésre és egyéb optimalizációra irányuló szolgáltatásokat is nyújtanak. Emellett az Envizi integrálható az IBM más termékeivel is, az asset management (IBM Maximo), facility management (IBM Tririga), valamint application management (IBM Turbonomic) megoldásokkal.  

SAP 

Az SAP Sustainability Tower az SAP fenntarthatósági modulja, melyben a többihez hasonlóan az ESG adatok rögzítése és riportálása, célkitűzések rögzítése és követése lehetséges. A megoldás a többi SAP modullal out-of-the-box integrálható, ami nagy könnyebbség lehet az egyébként is SAP rendszert használó cégek számára, de természetesen egyéb adatforrások is bevonhatók. Az SAP Analytics Cloud-dal kiegészítve tovább elemezhetjük az adatokat, és „what if” szcenáriókat futtathatunk. 

Workiva 

A Workiva szoftvert régóta használja számos világcég a pénzügyi jelentéstétel támogatására, és ennek megfelelően az eszköz kimondottan alkalmas arra, hogy többen, auditálhatóan dolgozzanak ugyanazokon az eredménytermékeken. A strukturált adatok szöveges blokkokkal is gazdagíthatók, így akár a megszokott magazin szerkezetű fenntarthatósági riport, akár egy kvantitatív riport formátum is létrehozható benne. A több keretrendszert is támogató megoldásba az ESG témák teljes spektrumából lehet adatokat beimportálni, majd az eszközben létrejött „master spreadsheet” adatai belinkelhetők a különböző riportokba. Az eszközön belül adatimportálás mellett manuális adatbekérést is lehet definiálni, illetve annak állapotát nyomon követni, így a teljes adatgyűjtési folyamatot támogatni tudja. Jó választás lehet azon cégek számára, akik a komplex (pl. CO2 emisszió) számításokra más céleszközt használnak, és akik széles kollaborációban, jól visszakövethetően szeretnék ESG jelentéseiket összeállítani, különösen, ha a pénzügyi jelentés készítés kapcsán van már tapasztalatuk a Workiva eszközével.   

ServiceNow  

A ServiceNow megoldása leginkább az ESG governance szempontjából emelkedik ki, az ESG Command Centert a cég a KPMG-vel közösen fejlesztette ki és dobta piacra. Az ESG Command Center segít az ESG kezdeményezések nyilvántartásában, nyomon követésében, az ESG folyamatok kontrolljában, compliance és kockázatok monitorozásában, beleértve ebbe a magát az ESG jelentéstételt is, ahol például megtekinthetik a vezetők a függő adatbekérések statisztikáit, az éves riport készültségi fokát, látogatottsági adatait. Indokolt a választás azoknál, akik már eleve ServiceNow ügyfelek, különösen, ha már kicsit előrehaladottabb az ESG gondolkodás, több monitorozandó vállalás és ESG kezdeményezés jellemzi a vállalatot, ugyanis a tapasztalatok szerint ezek nyomon követése jelenleg nagy fejtörést okoz a vezetőségnek. 


Írta

Olvass tovább