A Climate Bonds Initiative (CBI) közzétette 4.0-ás sztenderdjét, amelyben kiterjeszti zöld tanúsítványait a pénzügyi szektoron túlra

A CBI 2023. áprilisában megjelentette az új 4.0-ás sztenderdjét, mely egyértelműsíti a korábbi 3.0-ás verziónak a zöldkötvény tanúsítási folyamatát. Ezen túl kiterjeszti a CBI zöld tanúsítványt a kötvényeken kívül, eszközökre és nem pénzügyi entitásokra. A sztenderd kitér még a CBI saját fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvénykeretrendszerére, amelybe bármely fenntarthatóságot megfelelően támogató, adósságinstrumentum bevonható. A zöld megfelelés alapját továbbra is az eddig érvényben lévő kritériumok adják melyeket a CBI tudományos alapon határoz meg és hangol össze, egy 2050-re nettó nulla kibocsátást eredményező pályával. 

A CBI sztenderd 

A Climate Bonds Initiative első publikus 2.0-ás sztenderdjét 2015-ben tette közzé, melyet 2017-ben követett annak egy 2.1-es visszajelzések alapján módosított verziója. A magyar piacon azonban a legtöbb szereplő a 2019. decemberben közzétett 3.0-ás sztenderdet ismerte meg először, mely mentén 2021-ben már Magyarországon is történt jelzáloglevél kibocsátás. Idén áprilisban pedig megjelent az új 4.0-ás sztenderd.

A CBI sztenderd alapja a CBI Taxonómia, mely egy tudományos alapokra fektetett egységes osztályozási rendszer. A Taxonómia azon fenntartható és klímasemleges átállást támogató gazdasági tevékenységek meghatározására szolgál, amelyek megfelelően alkalmazkodnak a 2050-es nettó nulla kibocsátás megvalósításához. A dokumentum célja, hogy iránymutatást adjon, mind a vállalatok, mind a befektetők számára, az éghajlatvédelmi gazdasági átállás finanszírozásához, növelve a zöld beruházási projektek transzparenciáját.

A CBI keretrendszer mentén környezeti szempontból fenntarthatónak tekinthetőek azok a tevékenységek, amelyek megfelelnek a CBI és annak tudományos partnerei által részletesen kidolgozott kritériumoknak, melyeket a CBI a honlapján tüntet fel. Ezen kritériumoknak jellemzően van egy környezeti változást mérséklő, valamint gazdasági átállást támogató komponense, és tevékenységtől függően vagy az egyiknek, vagy mindkettőnek meg kell felelni. A CBI keretrendszer ezen túl sajátosan felhasználóbarát abban, hogy megnevezi azokat a tevékenységeket, amelyek a kritériumoknak nem tudnak megfelelni, illetve olyan tevékenységeket is, amelyek automatikusan kritérium megfelelés vizsgálata nélkül is fenntarthatónak tekinthetőek.

A CBI a kritériumokat folyamatosan bővíti, törekedve arra, hogy minél több fenntarthatóságot támogató tevékenység esetében meglehessen határozni azokat a küszöbértékeket vagy gyakorlatokat, amelyek tudományos alapon biztosítják a 2050-es nettó nulla célnak való megfelelést.

Bevételek felhasználásának tanúsítása 

Fontos elvárás a CBI esetében, hogy ellentétben az ICMA Green Bond Principles-szel, kötelező egy külső tanúsítás elvégzése. A bevétel felhasználás alapú (Use of proceeds) tanúsítás, az egyetlen tanúsítási forma mely a 3.0-ás sztenderdben is létezett. A sztenderdben három részre van bontva a tanúsítási folyamat:

  1. Kibocsátás előtti tanúsítás: Biztosítja a kibocsátó által meghatározott keretrendszer összhangját a CBI Taxonómia kritériumaival. Illetve a megfelelő belső rendszerek és folyamatok meglétét ahhoz, hogy a kibocsátó eleget tudjon tenni a későbbi megfelelési és jelentéstételi kötelezettségeinek, a kibocsátott zöldkötvény kapcsán.
  2.  Kibocsátás utáni tanúsítás: A kibocsátás előtti tanúsítás után egy éven belül kell megtörténnie a kibocsátásnak, és ez a tanúsítás egy fajta megerősítésként szolgál arra, hogy a keretrendszernek megfelelően megtörtént a kibocsátás. Továbbra is van lehetőség arra, hogy a kibocsátás előtti tanúsítást kihagyva kibocsátást követően szerezzen a kibocsátó CBI tanúsítványt. Ekkor a kibocsátás előtti és utáni tanúsítás kötelezettségeinek összevontan a kibocsátást követően kell megfelelni.
  3. Folytatólagos tanúsítás: Az éves allokációról és kritériumoknak való megfelelésről szóló riportok alapján megerősíti a tanúsítványt. Ezt a tanúsítást a kötvény kibocsátását követően évente egyszer kell elvégezni, de ez függ attól is, hogy program alapú kibocsátásról van szó, vagy egy egyszeri kibocsátásról, aminek a teljes bevont összege már felhasználásra is került. A hatás jelentés továbbra is csak ajánlott, és nem kötelező a CBI tanúsítvány megőrzéséhez.
A CBI 4.0-ban megjelenő újítások 
  1. Eszköz tanúsítás
  2. Klímaváltozás mérséklési célok meghatározása
  3. Entitások és adósságinstrumentumok tanúsítása

Eszköz tanúsítás

Bármely eszköz vagy eszköz portfólió, mely megfelel a CBI Taxonómia kritériumainak szerezhet CBI tanúsítványt az új 4.0-ás sztenderd szerint. Ez a tanúsítvány azonban csak magára az adott eszközre, vagy eszköz portfólióra vonatkozik, és nem annak finanszírozására. A tanúsítvány 12 hónapig érvényes, ennek letelte után meg kell ismételni a folyamatot, hogy az eszköz tanúsítása továbbra is érvényes legyen.

Klímaváltozás mérséklési célok meghatározása

A legjelentősebb újítás a CBI 4.0-ban, hogy most már lehetőséget biztosít arra is, hogy entitások, illetve, adósságinstrumentumok is szerezhetnek tanúsítványt. Ezek egy az egyben nem mindig megfeleltethetőek a CBI Taxonómiának, de megfelelő célok meghatározása mentén, valamint az ezekhez tartozó irányítási biztosítékokkal, kellően igazolható a fenntarthatósághoz való hozzájárulásuk ahhoz, hogy CBI tanúsítványt szerezzenek.

A célok alapjául még mindig a CBI kritériumok szolgálnak, melyek egy 2050-es nettó nullához vezető pálya mentén kerülnek meghatározásra és állandó frissítésre. A céloknak gyakorlatilag ezekhez a pályákhoz kell igazodnia. Ezt kétféleképpen tehetik meg:

  1. Összhangban a CBI Taxonómiával: Amikor már a kezdetektől megfelel minden tevékenység, melyekre a célok vonatkoznak, a CBI Taxonómiának. És ezt a megfelelést fenntartják egészen addig amíg a nettó nullát meg nem valósítják.
  2. Fokozatosan átállva a CBI Taxonómiára: Amikor a célokhoz kapcsolt tevékenységek most még nem felelnek meg a CBI Taxonómiának, de rendelkezésre áll egy részletes, és kivitelezhető terv mely biztosítja, hogy 2030-tól már meg fognak neki felelni Ezt követően pedig a tevékenységek tartják magukat a CBI pályákhoz, egészen addig amíg a károsanyag-kibocsátásuk terén a nettó nullát meg nem valósítják.

Entitások és adósságinstrumentumok tanúsítása

A klímaváltozás mérséklési célok mentén olyan nem pénzügyi entitásokat lehet CBI szerint tanúsítani melyeknél a bevételek 90%-ban megfelelnek a fentebb részletezett klímaváltozás mérséklési céloknak. Illetve ahol az, aki a tanúsítást igényli, teljes mértékben irányítással bír a tanúsítandó entitás felett. (“The Applicant must either be the same legal entity as the Certified Entity or have operational control over the Certified Entity.”) Adósságinstrumentumok tanúsításánál is csak olyan entitások által kibocsátott adósság objektumokat lehet tanúsítani melyek nem pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Így a pénzügyi szektoron belül olyan szempontból van relevanciája ezeknek a tanúsítási formáknak, hogy a terjedésükkel a bevételek felhasználásának tanúsításához egyre könnyebb lesz projekteket találni, melyek entitás vagy adósságinstrumentum tanúsítványaik mentén azonosíthatóak.

Összegzés 

A CBI sztenderd 4.0 egy határozott lépést tesz annak érdekében, hogy tevékenységek fenntarthatóságának meghatározása ne csak a pénzügyi szektornak legyen a felelőssége. Most már számos iparágnak lehetősége van többféleképpen tanúsítani a saját tevékenységeit, és kellő ösztönzéssel ez nagyobb átláthatósághoz vezethet a fenntarthatóság kapcsán.

A CBI tanúsítás megszerzéséhez továbbra is csak hivatalos tanúsító felülvizsgálatát követően van lehetőség. Magyarországon a KPMG az egyetlen ilyen akkreditált tanúsító. 


Írta

Olvass tovább