A digitális térben jelentkező visszaélések visszaszorítása

Újabb ajánlást adott ki a Magyar Nemzeti Bank a pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül megvalósuló csalásmegelőzéshez kapcsolódóan.

A pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül megfigyelhető visszaélések megelőzéséről, észleléséről, megakadályozásáról és kezeléséről szóló 5/2023. (VI.23.) számú Magyar Nemzeti Bank ajánlás („Ajánlás”) megfogalmazza a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) elvárásait a területtel összefüggésben, támogatja a piaci szereplők jogalkalmazást, valamint célul tűzi ki az egységes joggyakorlat kialakítását.

Az Ajánlás kibocsátásának oka, a digitális térben egyre inkább teret nyerő, elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások során jelentkező visszaélések új formáinak feltérképezése és ehhez kapcsolódóan a pénzforgalmi szolgáltatók műveletmegfigyelő mechanizmusainak és ügyféledukációs intézkedéseinek kialakítása.

Az MNB Ajánlásában számos olyan elvárást, jó gyakorlatot fogalmaz meg, amelyek szolgáltatók általi alkalmazása hatékony védelmet jelenthet a csalások megelőzése érdekében, továbbá célravezető mechanizmusok kialakítását tűzi zászlójára.

Általános elvi jelleggel rendelkezik az Ajánlás az ügyféllel megkötendő keretszerződés tartalmi elemeihez kapcsolódó elvárásokról.

Kiemelésre kerül, hogy a szolgáltatók keretszerződései nem tartalmazhatnak olyan feltételt, amely arra vezetne, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, mobilbanki vagy internetbanki alkalmazás jogosulatlan használatából eredő fizetési művelet kapcsán a fizetési művelet jóváhagyása önmagában igazolná a szerződő fél súlyosan gondatlan magatartását, mivel az felülírná a pénzforgalmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezéseit, valamint a Ptk. alapelvi rendelkezéseit.

Az új készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek az ügyfél rendelkezésére bocsátásával kapcsolatosan, az MNB értesítési kötelezettséget vár el a szolgáltatóktól, amelynek keretein belül szükséges figyelemfelhívó módon szerepeltetni az igénylés, regisztráció okát, valamint a jelzés lehetőségét biztosítani az ügyfélnek, arra az esetre, amennyiben az adott igénylést, regisztrációt nem az ügyfél kezdeményezte.

További elvárásként fogalmazza meg az MNB, hogy a pénzforgalmi szolgáltató építse ki azokat a mechanizmusokat, amelyek révén az ügyfél bejelentése alapján a lehető leghamarabb megtörténhet a visszaélésgyanús megbízások visszavonása, illetve megkezdődhet a visszaéléssel érintett fizetési művelet összegének visszaszerzése.

Természetesen, ahogy eddig is, az MNB, hogy az elvárásoknak történő megfelelést, olyan formában várja el, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások során jelentkező ügyfél-hitelesítési és megbízás feldolgozási kötelezettségek teljesítése, a kockázatokkal arányos módon, a lehető legkisebb mértékben csökkentsék az ügyfélélményt.

Az MNB az Ajánlásban foglaltak alkalmazását leghamarabb 2024. január 1-től várja el a pénzforgalmi szolgáltatókra nézve, amely intézkedések végrehajtását az MNB ellenőrzési és monitoring tevékenysége során kísér majd figyelemmel.


Írta

Olvass tovább