Az első lépés az ESG megfelelőség felé

Mivel a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kérdések egyre fontosabb szerepet játszanak az üzleti szereplők körében, növekszik a vállalatok által e témában nyilvánosan közzétett információ. Habár ez a tendencia pozitív és önmagában is üdvözlendő, ezeknek az információknak ki kell állniuk egy alaposabb vizsgálat próbáját is, ezért egy külső független fél általi tanúsítás hosszabb távon elengedhetetlen része lesz a folyamatnak. Sok országban, sőt EU-s szinten hamarosan jogszabályi követelmény lesz az ilyen tanúsítvány megszerzése. Tágabb kontextusban a tanúsítási folyamat biztosítja azt a független ellenőrzést, amely ahhoz szükséges, hogy az érdekeltek a közzétett információkban megbízhassanak és üzleti döntéseik során azokra támaszkodhassanak.

Hogy segítsük ügyfeleinket a felkészülésben, a KPMG kidolgozta a Ready for Assurance szolgáltatását. A szolgáltatás lehetőséget kínál vállalati ügyfeleink számára, hogy pontos képet kapjanak róla, szervezetük készen áll-e olyan közzétételre, ami megfelel egy tanúsítási ellenőrzésen.

A szolgáltatás iránt eddig érdeklődő ügyfeleinkkel folytatott egyeztetések során számos kérdés merül fel. Az öt leggyakoribb kérdés és azokra adott válaszaink alább olvashatóak, ezzel is segítve az érdeklődőket a tájékozódásban.

Mit takar a KPMG Ready for Assurance szolgáltatás?

A KPMG Ready for Assurance szolgáltatást tulajdonképpen precondition readiness-nek, magyarul a követelményeknek való előzetes megfelelésnek is nevezhetjük, ami megmutatja, hogy teljesülnek-e már azok a feltételek, amik mentén a szervezet ESG információit sikeresen lehet tanúsítani. Ezek magukban foglalják, hogy a szervezet kellően egzakt és világos mérési módszertant dolgozott-e ki, amivel az egyes ESG dimenziókat méri, valamint hogy az alátámasztó bizonyítékok rendelkezésre állnak-e és alátámasztják-e a használni kívánt paramétereket. Ez tulajdonképpen az első lépés a hiteles ESG mérés, közzététel és jelentés felé vezető úton.

Miért végezzen ilyen felmérést a szervezet?

Az ESG-mutatók mérése és jelentése – ugyanígy az önkéntes alapon készített fenntarthatósági jelentés – a jövőben szinte minden szervezet számára kritikus fontosságú tevékenység lesz. Csakúgy, mint az, hogy a szervezet meg tudja mutatni, hogy az általa jelentett adatok pontosak, robusztusok és hitelesek. A KPMG Ready for Assurance szolgáltatás lehetőséget ad a vállalat vezetői számára, hogy teszteljék azokat a lényeges feltételezéseket, amelyeket az ESG-mérőszámok mérési metodikájával kapcsolatban tettek. A szolgáltatás igénybevételével csökkenthető annak kockázata, hogy a szervezet valami miatt nem felel meg egy jövőbeni éles ESG-tanúsításon.

Miből áll a vizsgálat és hogyan érdemes készülni?

A KPMG Ready for Assurance szolgáltatás képes lefedni az ESG teljes spektrumát: a környezeti és szén-dioxiddal kapcsolatos információkat („E”), a társadalmi dimenzió mutatóit („S”), ide értve a munkaerőre, a sokszínűségre és befogadásra, az egészségre és munkabiztonságra vonatkozó információkat, valamint a „G”-t, ami olyan vállalatirányítási területeket takar, mint például a jogszabályoknak való megfelelés, a modern kori rabszolgaság és a korrupcióellenesség.

Mivel a KPMG Ready for Assurance szolgáltatást átfogó vizsgálatnak terveztük, így kijelenthető, hogy nagy valószínűséggel minden szervezetnek szükséges némi felkészülési munkát végeznie. Sok szervezetnél például jelenleg manuálisan (pl. Excelben vagy e-maileken keresztül) gyűjtik az ESG-vel kapcsolatos információkat, vagy azok nincsenek kellően rendszerezve. Ezekhez képest fejlettebb rendszerekre és folyamatokra lehet szükség. Ugyanígy előfordulhat, hogy új munkaerő felvételével vagy külső szolgáltató igénybe vételén keresztül kell szert tenni a szükséges speciális szakértelemre. Az ehhez hasonló kérdéseket megbeszéljük ügyfeleinkkel a KPMG Ready for Assurance során.

Amennyiben a KPMG a könyvvizsgálóm, ő a megfelelő a KPMG Ready for Assurance elvégzésére? Miben különbözik ez a tanácsadói munkától?

Manapság a pénzügyi és nem pénzügyi információk egyre elválaszthatatlanabbá válnak. Véleményünk szerint, ha az éves könyvvizsgálatot és az ESG információk tanúsítását ugyanaz a külső fél végzi, az növelheti az érdekelt felek szemében az információ értékét. Meggyőződésünk, hogy az éves beszámoló ellenőrzésével megbízott könyvvizsgáló közösen együttműködve a tanácsadói ESG szakembereinkel a legalkalmasabb az ESG-tanúsítás (és az azt megelőző követelményeknek való előzetes megfelelés) elvégzésére. A könyvvizsgáló által az éves ellenőrzés során a vállalat stratégiájáról és belső működéséről megszerzett tudás biztosítja, hogy a tanúsítást a lehető leghatékonyabban lehessen végrehajtani a szervezet szempontjából. Arra számítunk, hogy a KPMG jelenlegi ügyfelei közül azok kérik majd legnagyobb számban a Ready for Assurance szolgáltatást, akik látják, hogy a tanúsítás később elvárás lesz. Azonban a nem könyvvizsgálati ügyfelek számára ugyanígy hasznos lehet a szolgáltatás. A KPMG tanácsadói csapata számukra is tud segítséget nyújtani az ESG jelentésre való felkészülés terén.

A megfelelőséggel kapcsolatos tanácsadási munkák gyakran magukban foglalják a végrehajtásra, illetve konkrét folyamatokra irányuló tanácsadást, ami befolyással lehet a a vezetőség felelősségi körébe tartozó területekre. A KPMG Ready for Assurance szolgáltatás keretében nem adunk tanácsot arra, hogy hogyan tervezze meg az ügyfél a jelentéstételi folyamatait vagy belső eljárásait, és nem veszünk részt azok megvalósításában sem – pusztán azt értékeljük, hogy a szervezet jelentéstételi folyamata készen áll-e a tanúsításra.

Első a maga nemében

Jelenleg a KPMG az egyetlen, aki ilyen strukturáltan kidolgozott ESG előfeltétel-megfelelési szolgáltatást kínál. Ez része annak a szilárd elkötelezettségünknek, hogy ügyfeleinket minőségi, független és bizalmat építő szolgáltatásokkal segítsük.

További kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk! Fenntarthatósági és bizonyosságot nyújtó vizsgálatokkal foglalkozó szakembereink több szakterületet átfogó, széles körű tapasztalattal rendelkeznek az ESG és más nem pénzügyi információk megfelelőségének ellenőrzésében. Célunk, hogy ügyfeleink csökkentsék a fenntarthatósági kockázataikat, valamint maximalizálják az általuk létrehozott környezeti, társadalmi és gazdasági értékeket, megfelelve az érintetti csoportjaik elvárásrendszerének.

Ismerd meg fenntarthatósági és ESG-szolgáltatásainkat weboldalunkon: kpmg.hu/esg

Felmerülő kérdések esetén írjon nekünk az esg.assurance@kpmg.hu  címre, vagy keresse szakértőinket: Nagy Zsuzsanna (zsuzsanna.nagy@kpmg.hu), Huzsvai Dóra (dora.huzsvai@kpmg.hu), Nagy Julianna (julianna.nagy@kpmg.hu)


Írta

Olvass tovább