Új régiós választottbíróság születőben: A Bécsi Választottbírósági Központ 2021-es éve

A Bécsi Választottbírósági Központot (Vienna International Arbitral Centre – VIAC) majdnem fél évszázada alapították. A VIAC a kelet-közép-európai térségnek nemcsak az egyik legnagyobb múlttal rendelkező, hanem egyben legjelentősebb választottbírósági intézménye is.

Pár napja jelent meg a VIAC 2021-es évre vonatkozó Jelentése, amely részletesen bemutatja a VIAC belső szervezetrendszerét, titkárságát, a 2021-es év legjelentősebb eseményeit, a VIAC-ot érintő publikációkat és kiadványokat. 2021-ben szabályzati szinten két újításra is sor került. Az egyik a VIAC Választottbírósági és Mediációs Szabályzatának megújítása, míg a másik a VIAC új beruházási választottbírósági szabályzata.

A Jelentésből megtudhatjuk azt is, hogy a VIAC előtt összesen 44 új (belföldi és nemzetközi) ügy került megindításra, ami a megelőző év vonatkozó adatai alapján kis növekedést mutat. Az új ügyek tekintetében a legalacsonyabb ügyérték körülbelül 15 ezer euró, míg a legmagasabb 250 millió euró összegű volt. A fentiekkel összhangban a statisztikai adatok is – a feleknek majdnem a fele a CEE/SEE/CIS térségből érkezett – megerősítik, hogy a VIAC-nak elősorban a közép- és kelet-európai régióban van kiemelt szerepe. A regionális nemzetközi választottbírósági intézményi jelleget erősítve ugyancsak lényeges, hogy a 2021-ben eljáró választottbírák mintegy 13 különböző nemzetiséghez tartoztak (egyharmaduk a már említett CEE/SEE/CIS régióhoz kötődik). Arra számítunk, hogy a jövőben a verseny a régiós helyi választottbíróságok és a VIAC, mint regionális választottbírósági fórum között tovább fog élesedni a nagy és komplex ügyekért. Ennek kapcsán folyamatosan figyeljük az ügyek alakulását, a költségek várható nagyságrendjét és a VIAC működésével és szabályzatival kapcsolatos fontos híreket és változásokat.

Ami a gazdasági élet szereplői számára lényeges még, mintegy „ügyfélélmény-növelő” hatású lehet, az az úgynevezett VIAC Portál általános, tehát nemcsak a VIAC Titkárságon belüli, bevezetése. A VIAC Portál egy felhő-alapú online ügykezelési rendszer, ami biztosítja az adatbiztonsági követelményének betartását, valamint az eljárás bizalmas és titkos jellegének megtartását. A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelnünk, hogy minden ügyhöz tartozik egy saját felület, ahol a felek nemcsak a VIAC Titkársággal, hanem az ügyben eljáró választottbírókkal és egymással is kommunikálhatnak, és az ügy szempontjából releváns iratok, beadványok tárolásra kerülnek.

A Jelentésből kiderül még az, hogy hamarosan számíthatunk egy „kommentárra”, amely részleteiben is bemutatja/értelmezi a szabályzati rendelkezéseket és nagy segítségül szolgálhat majd az eljáró jogi képviselők és választottbírák számára.


Írta

Olvass tovább