Környezetkárosító bűncselekmények és a pénzmosás kapcsolata

Környezetkárosító bűncselekmények, mint például az illegális fakivágások, illegális bányászat és hulladékkereskedés egy rendkívül jövedelmező területe a különböző bűnözői rétegeknek. Az ESG szempontokat és az EU-s klímatervet figyelembe véve mára már döntő fontosságú lett, hogy ezeket a tevékenységeket megállítsák. Ahogy a többi bűncselekménynél, úgy ezeknél a bűntényeknél is fontos szerepet kap a megszerzett pénz tisztára mosása. A FATF újabb tanulmányában az e körbe tartozó módszereket, kockázatokat és kihívásokat mutatja be.

A tanulmányban szereplő környezetkárosító bűncselekmények jellemzően alacsony kockázattal, de magas haszonnal járnak. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy a világ nagyrészén lévő szabályozói és jogi keretrendszerek nem veszik kellően figyelembe a bűnesetek súlyosságát: aránytalanul kevés pénzbüntetések és gyenge szankciók jellemzik a jogi válaszokat. Ezeket kihasználva bűnözők nagy haszonra tesznek szert és becslések szerint évi 110 és 281 milliárd dollár közé eshetnek az ebből származó illegális bevételeik. Az ezzel foglalkozó bűnszervezetek és egyének rendszerint összeköthetők más illegális tevékenységgel, mint például korrupció, drog – és emberkereskedelem, illetve adócsalás. A pénzügyi költségek mellett súlyos negatív következményei lehetnek a bolygóra, a közegészségre és a biztonságra, valamint a társadalmi és gazdasági fejlődésre.

Mint ahogy a “hagyományos” bűneseteknél, úgy a szóban forgó bűneseteknek is megvan a rájuk jellemző pénzmosási manőverei és aktivitásai. Korrupt aktorok, kereskedelmi-csalások és offshore vállalati struktúrák mind jellegzetes részei a pénzmosási akcióknak, illetve a fedőcégek segítségével gyakori a legális és illegális termékek összekeverése az ellátási lánc fázisaiban. Az ellátási láncban történő pénzmosásban szerepet vállalhatnak bűnrészes közbenső szereplők (pl.: finomítók, fűrésztelepek, arany feldolgozók/kohók) vagy más közvetítők (ügyvédek, fémkereskedők). A kereskedési csalások során előszeretettel indítanak hamis tranzakciókat, ahol az áruk csak papíron utaznak, vagy valóban szállítanak árut, de azt teljesen felesleges kerülők jellemzik, avagy eltitkolják az áru valódi jellegét.

A tanulmány nem csak a környezeti bűncselekményekhez tartozó pénzmosás tipikus módszereit írja le, hanem jelentős mennyiségű ajánlást és kockázati indikátort sorol fel. Ilyen indikátorok lehetnek a gyakori kifizetések fakitermelési, bányászati vagy hulladékkezelési szektor szereplőktől egyének vagy üzletek számára, ahol a kedvezményezett aktivitása, üzletmenete nem összeegyeztethető (pl.: szépségszalonnak utalt gyakori összegek). Ügyfélazonosításnál a megmagyarázhatatlan vagyonosodás, vagy készpénztranszferek magas beosztású tisztviselőknek vagy más kiemelt közszereplőknek, akik felelős pozícióval rendelkeznek természeti erőforrások kezelése vagy megőrzése felett is gyanúra adhatnak okot. Konfliktus zónákban bányászati vagy fakitermelési licensszel rendelkező ügyfelek szintén egy jellemző kockázati pont lehet. Hiányos környezetvédelmi dokumentáció, a hamis vagy megkérdőjelezhető állítások a banki kölcsönökön, vám és szállítói dokumentumokon pedig figyelmeztető jelekként szolgálhatnak az ellenőrzések során. A tanulmány továbbá hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú pénzmosás nem csak a nyersanyagban gazdag országokat érinti, hanem a pénzmosók régiókat átívelő pénz- és árumozgások rendszerét állítják fel, gyakran pénzügyi ész kereskedelmi központokat kihasználva.

A FATF szervezete szorosabb ügynökségek közötti együttműködést, a FATF ajánlások implementálását, információmegosztást és a büntetőeljárások megkönnyítését várja a kompetens szereplőktől. Törvényhozóknak, pénzügyi hírszerző egységeknek és más kormányzati szerveknek, illetve a privát szféra pénzügyi intézményeinek mind szerepet kell vállalnia az ilyen típusú pénzmosások megelőzésében és felismerésében. A pénzügyi intézményekre különösen nagy felelősség hárul, mivel jól működő ügyfélazonosítási, tranzakció monitoring rendszerrel kell rendelkezniük és egyre nagyobb elvárás az eddigi jelentési kötelezettségek mellett a gyanús minták analitikai elemzése.

A KPMG csapata jelentős tapasztalattal rendelkezik pénzmosás-megelőzés téren és kockázat-alapú megközelítésével, illetve analitikai, valamint technológiai alkalmazások szolgáltatásával tud ügyfélre-szabott megoldást nyújtani.


Írta

Olvass tovább