Az SFDR RTS-megfelelés kapcsán halasztást, az EU Taxonómia kapcsán konzultációt jelentett be az Európai Bizottság

Az európai szabályozásban az elmúlt időszakban jelentős hangsúlyt kapott a fenntarthatóság, valamint a környezeti kockázatok mérése és kezelése. Ebbe a folyamatosan bővülő szabályozási keretrendszerbe illeszkedik bele a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 (SFDR) rendelet, mellyel kapcsolatban az Európai Bizottság tett közzé levelet, melyben megerősítette, hogy az SFRD szabályozástechnikai standardok (RTS) alkalmazásának időpontja 2022. július 1-jére tolódik.

Az idei év elején az Európai Felügyeleti Hatóságok közzétették végleges jelentésüket, amely tartalmazta az SFDR RTS-t a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek tartalmára, módszertanára és bemutatására. Bár a pénzügyi piaci szereplőknek és a pénzügyi tanácsadóknak 2021. március 10-től alkalmazniuk kell a közzétételekre vonatkozó rendelkezések jelentős részét, az RTS-tervezetek kiadásakor azok alkalmazását az Európai Felügyelti Hatóságok eredetileg 2022. január 1-jétől javasolták.

A halasztás oka, hogy az Európai Felügyeleti Hatóságok RTS tervezetet készítenek a taxonómia vonatkozású termék közzétételekkel kapcsolatban, amely kiegészíti az SFDR 8 (4), 9 (6) és 11 (5) cikkekben foglaltakat. Július 9 -én így a Bizottság levélben tájékoztatta az Európai Parlamentet, hogy ezen RTS tervezeteket egyetlen felhatalmazáson alapuló jogi aktusba kívánja összegyűjteni, és az alkalmazás dátumát egységesen 2022. július 1-re módosítja.

Mindezek mellett augusztus 6-án az EU Taxonómia kapcsán az éghajlatváltozás mérséklését, és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást követően a fennmaradó négy környezeti célhoz való lényeges hozzájárulás szakmai átvilágítási kritériumainak tervezetéről informális konzultációt indított a Platform on Sustainable Finance. A fennmaradó négy nem éghajlatváltozáshoz kapcsolódó Taxonómia szerinti környezeti cél, így a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaságra való átállás, a szennyezés megelőzése és csökkentése, és a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása kapcsán egy közel ezer oldalas konzultációs dokumentum állt össze.

Fontos különbség, hogy a tervezet szerint az eddigi 9 ágazatban 64 taxonómiának megfelelő tevékenység helyett 14 szektor 103 tevékenységére állapítottak meg előzetesen szakmai átvilágítási, illetve DNSH (jelentős károkozás elkerülésére) vonatkozó kritériumokat. Az az éghajlatváltozás mérséklésére, és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó felhatalmazáson alapuló rendeletekből kikerült mezőgazdasági tevékenységek (állattenyésztés, növénytermesztés) egyelőre részei a konzultációnak, illetve olyan új szektorokra is kitér a tervezet, mint a turizmus, vagy a katasztrófavédelem. A visszajelzéseket szeptember 24-éig várják, majd várhatóan november kerül a Bizottság elé a végleges változat, mely jelentősen eltérhet a most ismert tervezettől.

Tekintettel a fenntarthatósági jelentésekkel kapcsolatos szabályozás komplexitására a vállalatok esetében jelentős erőforrásigénnyel bírhat a készülő SFDR RTS alkalmazásának bevezetése, mindamellett, hogy továbbra is folytatniuk kell az SFDR implementációt a végleges RTS hiányában. Az RTS közzétételének fél éves késedelme pedig visszavetheti a fenntarthatósággal kapcsolatos átláthatóság elősegítését.


Írta

Olvass tovább