Jogszabályban kerülhet rögzítésre az EU 2050-ig kitűzött klímasemlegességi, valamint 2030-ig elérendő 55%-os nettó kibocsátáscsökkentési célkitűzése

A Tanács és a Parlament az Európai Klímarendelet tekintetében ideiglenes megállapodásra jutott 2021. április 21-én, amelyre tekintettel most jogszabályban is rögzítésre kerülhetnek a 2050-ig történő klímasemlegességi, valamint a 2030-ra elérendő, az 1990-es évekhez képest legalább 55%-os nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentési célértékek. Ennek következtében a kötelezettségvállalások már jogilag is kikényszeríthető válnak.

Az Európi Unió azon politikai törekvése, hogy 2050-re klímasemleges legyen az Európai Zöld Megállapodásban került megfogalmazásra még 2019. december 11-én. Ezt a politikai vállalást a Bizottság az Európai Klímarendelettel javasolta jogilag kötelezővé tenni, amelyre vonatkozó rendeletjavaslatát 2020. március 4-én terjesztette elő a Parlament és a Tanács számára. Az Európai Bizottság 2020. szeptember 17-én terjesztette elő a 2030-ra vonatkozó éghajlatpolitikai céltervét, amellyel egyidejűleg javasolta az Európai Klímarendeletre vonatkozó javaslatának módosítását. A módosító javaslatában 2030-ig elérendő legalább 55%-os (az eddigi 40%-os helyett) kibocsátáscsökkentési célértéket irányzott elő.

A most megkötött ideiglenes megállapodásban a Tanács és a Parlament rögzítette, hogy az elnyelés helyett a kibocsátáscsökkentést kell előnyben részesíteni. Megállapodás született továbbá az éghajlatváltozással foglalkozó európai tudományos tanácsadó testület létrehozása kapcsán is, amely testület feladata lesz többek között, hogy tanácsot nyújtson az uniós intézkedésekkel, az éghajlat-politikai célokkal és az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos indikatív költségvetésekkel kapcsolatban, továbbá feladatai között szerepel annak vizsgálata, hogy ezek összhangban vannak-e az Európai Klímarendelettel és az Európai Uniónak a Párizsi Megállapodás szerinti vállalásaival.

A Tanács és a Parlament rögzítette továbbá, hogy a Bizottságnak egy 2040-re elérendő köztes éghajlat-politikai célt kell javasolnia legkésőbb hat hónappal a Párizsi Megállapodás alapján elvégzendő első globális értékelést követően.

A Tanács és a Parlament megállapodása lehetővé teszi azt is, hogy az Európai Bizottság 2021. június végéig előterjessze az „Irány az 55%!” elnevezésű éghajlatvédelmi intézkedéscsomagot, amely az 55%-os kibocsátáscsökkentés eléréséhez szükséges jogszabálymódosításokat tartalmazza majd. Az Európai Klímarendelet elfogadására tekintettel, várhatóan a magyar jogszabályok is ennek megfelelően módosításra kerülnek majd.


Írta

Olvass tovább