2021 controlling prioritások

A pénzügyi és controlling vezetők számára a 2021-es év kettős kihívást jelent, egyrészt meg kell őrizni vagy visszaállítani a szervezet pénzügyi egyensúlyát, másrészt, mivel idővel a világjárványt is minden bizonnyal sikerül megfékezni, le kell rakniuk a jövőbeli növekedés alapjait. Mindezt természetesen úgy, hogy közben a mindennapi operációt sem szabad figyelmen kívül hagyniuk, ami nem kevés erőforrást emészt fel az utóbbi, igencsak volatilis időkben.

A pénzügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy a járványhelyzet kényszerűen felgyorsította a digitalizációs és folyamatoptimalizációs törekvések megvalósulását, az egyik legnyilvánvalóbb példa erre az elektronikus számlázás térnyerése. A fejlesztésekhez szükséges időt és erőforrást előteremteni azonban nem olyan egyszerű, miközben a pénzügyi és controlling terület alaptevékenységeinek hatékonyságán is bőven van javítani való.

A pénzügyi és controlling vezetőkkel szembeni kihívásoknak való megfeleléshez magas szintű rugalmasság és gyors alkalmazkodóképesség szükséges, amikhez elengedhetetlenek a bátor, proaktív döntések. A vállalati erőforrásokkal kapcsolatos intézkedések döntően két csoportra oszthatók.

Egyrészt, mint minden esetben, amikor a bevételtermelő képesség valamilyen okból csökken a teljes költségstruktúra felülvizsgálatára sor kerül.

Sajnos a célzott kormányzati támogatások mellett is számos szektorban és vállalkozás esetén elkerülhetetlenné vált a személyi jellegű költségek csökkentése, bizonyos mértékű leépítés. Tapasztalatunk szerint a vezetők elsősorban az általános működési és az igénybe vett külső szolgáltatások költségeit igyekeznek visszaszorítani, a HR és marketingköltségeket pedig csak az elkerülhetetlen mértékben, mivel az ezeken keresztül elért rövidtávú megtakarítási hatás gyakran eltörpül a hosszútávú hátrányok mellett, természetesen az ágazati sajátosságok figyelembevételével.

A sikeres pénzügyi és controlling vezetők az így felszabaduló erőforrásokat a vállalat, vagy szűkebben értelmezve a pénzügyi terület transzformációjába tudják csatornázni. A döntések ezen másik csoportja tehát inkább egy befektetés a jövőbe.

Hosszútávon a legjelentősebb hatása mind a pénzügyi területre, mind a vállalat egészére nézve a különböző digitalizációs kezdeményezéseknek lehet. A controlling területen ebbe beleértendők különösen az RPA megoldások, (fél)automatizált tervezési, beszámolási és konszolidációs tool-ok, machine learning és artificial intelligence alkalmazása elsősorban a tervezésben stb. Ezek térnyerése egyre szembetűnőbb a nagyvállalati, és növekvő mértékben, a KKV szektorban is.

A koronavírus járvány egyenes következménye, hogy egyes vállalkozások nem tudják folytatni működésüket. Ez azonban a túlélők számára egy rendkívüli vállalat- vagy portfolióakvizíciós lehetőséget rejt. Várakozásunk szerint a M&A tevékenység a következő időszakban intenzívebbé válik, erre már látunk is jeleket a régióban, ami várhatóan plusz értékelési és árazási feladatokat ró majd az érintett controllerekre.

A működési hatékonyság növelésének egyértelmű módja az ellátási- és értéklánc, a belső folyamatok felülvizsgálata. Ebbe beleértjük a termék- vagy szolgáltatás portfolió, értékesítési csatornák értékelését és szükség esetén restrukturálását is. A koronavírus járvány okozta megváltozott fogyasztói szokások az eddigiektől eltérő termék/csatorna mix-et igényelhetnek, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalában szintén kulcsszerep hárulhat a belső elemzésekre és modellekre.

Az üzletfejlesztésben a controllereknek mindig egyfajta validáló szerepük van, ők hivatottak „külső, független félként” business case alapon támogatni a vezetői döntéshozatalt. Jelen gazdasági helyzetben is sok feladat hárul rájuk az árazási, termék- vagy csatorna fejlesztési döntések meghozatalakor. Az árazási kalkulációkban nemcsak a termék/szolgáltatás önköltségét, fedezeti pontját határozzák meg az előre jelzett fogyasztói igények, elérhető finanszírozás és egyéb várható költségek figyelembe vételével, hanem az áron felüli egyéb fizetési feltételek meghatározásában is közreműködnek. Mint említettük, jelen gazdasági helyzet egy lehetőség is, a vállalkozások akár az eddigiektől eltérő termék/szolgáltatás vagy csatorna bevezetése mellett is dönthetnek, természetesen a megfelelő profitabilitási modellek alapján.

A fejlett adatelemzési módszerek és az ezek által feltárt összefüggések, előrejelzések pozitívan járulhatnak hozzá a vállalat teljesítményéhez. Ezzel a legtöbb pénzügyi és controlling vezető is egyetért, mégis, alkalmazásuk egyelőre gyerekcipőben jár, mivel bevezetésük azonnali magas költség- és erőforrás igénnyel jár és a szükséges informatikai és analitikus képességek számos vállalat esetében hiányoznak. A rendelkezésre álló adatvagyont azonban érdemes kiaknázni, ezáltal konkrétan számszerűsíthető jövőbeli bevételnövekedés vagy költségcsökkenés érhető el.

Lenti ábránk a vállalatok feltételezett erőforrás-felhasználását mutatja be, azaz az előző évhez képest várhatóan mely területekre fordítanak átlagosan kevesebb vagy több energiát, mindezt a pénzügyi és controlling vezetők szemszögéből.

A fenti rövid összefoglalóból is látható, hogy a controllerekre továbbra is kulcsszerep hárul a vállalatok irányításának támogatásában. A KPMG adatelemzési, -modellezési és controlling csapata bármely kérdésben áll ügyfelei rendelkezésére.


Írta

Olvass tovább