Tovább bővül a Növekedési Kötvényprogram

A Monetáris Tanács március 9-ei ülésén a koronavírus okozta gazdasági visszaesés kapcsán kibővített Növekedési Kötvényprogram további kiterjesztésről döntött, így 2021. március 16-tól kezdődően, kizárólag másodpiacon, nem pénzügyi közvállalkozások által kibocsátott vállalati kötvényeket is vásárol a Magyar Nemzeti Bank. Az NKP jelenlegi 1.150 milliárd forintos keretösszege nem változott. A részletes feltételeket tartalmazó terméktájékoztatót az MNB 2021. március 16-án tette közzé a honlapján.

Az új terméktájékoztató szerint a jegybank a hazai székhelyű, nem pénzügyi közvállalatok által kibocsátott, minimum 1 milliárd forintos össznévértékű, 3 és 30 év közötti eredeti futamidejű, legalább B+ hitelminősítésű forintban denominált értékpapírsorozatok össznévértékének legfeljebb 50 százalékáig hajt majd végre vásárlásokat. A monetáris politikai finanszírozás tilalmát betartva erre is kizárólag a másodpiacon kerül majd sor, valamint az egy vállalatcsoporttal szembeni jegybanki kitettség mértéke továbbra sem haladhatja majd meg a 70 milliárd forintot. A nem közvállalatok esetében maradt az a szabály, hogy az elsődleges piacon maximum 50% lehet az MNB vásárlásainak aránya, azonban már a másodpiaci vásárlásokkal kiegészítve az MNB egy ISIN kóddal rendelkező kötvénysorozat összességében maximum 70%-át vásárol(hat)ja meg.

Az MNB a Növekedési Kötvényprogramot 2019. július 1-én azzal a céllal indította, hogy „a kötvénypiac likviditásának bővítésén keresztül növelje a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságát, illetve elősegítse a vállalati szektor forrásbevonásának diverzifikálódását.” A kötvényprogram keretében már több mint 965 milliárd forint forrásbevonást hajtottak végre az érintett vállalatok. Ennek köszönhetően a hazai nem pénzügyi vállalatok kötvénypiaca a tavalyi év végén megközelítette az 1530 milliárd forintot, vagyis a program indulása óta a nem pénzügyi vállalatok kötvénypiaca 3,5-szeresése bővült.

A lenti táblázatban összegyűjtöttük az eddigi kibocsátások főbb paramétereit, a kötvény minősítése alapján átlagosan összesítve.

Rating Ratingek száma Átlagos kibocsátott névérték (millió forintban) Átlagos kupon
A 2 40 000 1,50%
BBB+ 1 70 000 1,45%
BBB 1 30 000 2,25%
BBB- 6 24 267 2,29%
BB+ 2 15 000 2,40%
BB 15 18 514 2,82%
BB- 19 18 267 2,99%
B+ 30 6 569 3,06%

 

Látható, hogy az NKP keretében egyre több vállalat él a hitelezési csatornákon kívüli forrásbevonás lehetőségével is, amely a diverzifikált forrásbevonás mellett körülményektől függően költség-haszon alapon is kedvezőbb lehet egy-egy jól működő vállalat számára. Tekintettel azonban a kötvénykibocsátás magasabb kezdeti költségeire, illetve a kibocsátás megszervezésének időszükségletére is egy-egy ilyen projekt kezdetén mindképp érdemes a vállalat konkrét elképzelései mentén egy előzetes megvalósíthatósági, költség-haszon elemzést is végezni. Ennek keretében érdemes áttekinteni a várható ratinget, a befolyásoló tényezőket, illetve a várható pénzügyi előnyöket-hátrányokat egyaránt. Mindezek ismeretében lehet dönteni a folyamat megkezdéséről, vagy akár a tervezett kötvénykibocsátás struktúrájának módosításáról. Mindezek kapcsán is támogatjuk ügyfeleinket.


Írta

Olvass tovább