Az MNB új Zöld ajánlása pénzügyi intézmények számára

Az MNB nemrég tette közzé a pénzügyi intézményeknek szóló Zöld ajánlásának tervezetét. A tervezet az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázatok kezelése kapcsán fogalmaz meg elvárásokat, illetve kitér a hitelintézeti üzleti tevékenységében a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésére is. A jegybank szerint a leendő iránymutatás célja összhangban az MNB Zöld Programjával az átláthatóság és kiszámíthatóság növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése, továbbá a bankszektor tudatosságának és felkészültségének javítása a fenti kockázatok kapcsán.

A jegybank az ajánlás végleges publikálása előtt – az érintett szakmai érdekképviseleti szervek szakmai egyeztetése mellett –társadalmi egyeztetésre bocsátotta annak tartalmát. Az észrevételeket az MNB 2021. február 16-ig várja.

A tervezet szerint a jegybank elvárása lenne, hogy a hitelintézetek azonosítsák az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázataikat, annak érdekében, hogy ezek részei legyenek a megalapozott stratégiai és üzleti döntéseket meghozásának. A dokumentum szerint a pénzügyi intézmények irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek egyértelműsíteni kellene majd az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokkal kapcsolatos belső felelősségi köröket (azaz legyenek konkrét felelősök).

A jövőben elvárt lenne az is, hogy a hitelintézetek a kockázatkezelési keretrendszerükbe megfelelően beépítsék az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokat, amely lehetővé tenné ezen kockázatok körültekintő kezelését, illetve a nem fenntartható tevékenységek finanszírozásának csökkentését, leépítését. Az MNB szerint jó gyakorlat lenne továbbá, ha a hitelintézetek a környezeti szempontból fenntartható hitelezési tevékenységeik fejlesztésének érdekében célokat határoznának meg, illetve hogy a környezeti fenntarthatóságot segítő hitelezési (ideértve a zöld kötvények vásárlását is) vagy a bank finanszírozásában részes (pl. banki zöld kötvények, zöld jelzáloglevelek) termékeket fejlesztenének. Az MNB ezek mellett szorgalmazza, hogy a magyarországi hitelintézetek vállalják az ENSZ Felelős Banki Irányelvek aláírását, így közvetlen módon is vállalva a keretrendszer alkalmazását.

Az ajánlás tervezete részletesen kitér a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok üzleti stratégiában történő figyelembe vételére, a vállalatirányítással kapcsolatos elvárásokra, a környezeti fenntarthatóság szempontjainak beépítésére a hitelezési, piaci, működési és likviditási kockázatok kezelésének keretrendszerébe, továbbá a forgatókönyv-elemzésekre és stressz tesztekre vonatkozó elvárásokra, illetve a szükséges nyilvánosságra hozatali követelményekre is.

Az új szabályozástervezet szerint a pénzügyi intézményeknek részletes, informatív adatok közzétételére lehet szüksége az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokat kapcsán, kiegészítve az ezen év márciusától hatályos SFDR rendelet értelmében kötelező publikációkat. Az MNB a fentieken túl rögzíti azon elvárását, hogy a hitelintézetek törekedjenek az ökológiai lábnyomuk csökkentésére, illetve a tovább már nem mérsékelhető üvegházhatású gázok kibocsátásának ellentételezésére.

Az MNB egyértelműen irányt mutat a zöld pénzügyek kapcsán, egyre több intézkedése, elvárása, ajánlása jelenik meg ennek kapcsán, így például a legújabb ICAAP kézikönyvében tovább bővíti a zöld kitettségek utáni tőkekedvezményeket is (erről a következő havi Financial Risk&Regulation Hírlevelünkben mutatjuk be elemzésünket). Jelen MNB ajánlás is hamarosan belép ebbe a sorba és az egyeztetések után, várhatóan már tavasztól segítheti a zöld célok megvalósítását.


Írta

Olvass tovább