A beutazási korlátozások kapcsán hatályba lépő megengedőbb szabályok a COVID-19 elleni védekezés jegyében

Hatályba lépő új kormányrendeletek a COVID-19 kapcsán

Az alábbi 2 új kormányrendelet léptett hatályba a COVID-19 elleni védekezés érdekében megfogalmazott intézkedésekkel:

A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ÉS A
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉRŐL VALÓ BEUTAZÁSÁRÓL, VALAMINT A CSEH
KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
ÁLLAMPOLGÁRAINAK BEUTAZÁSÁRÓL

 • 2020. szeptember 1.-től hatályos
 • 2020. október 1-én hatályát veszt

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK UTAZÁSI KORLÁTOZÁSAIRÓL SZÓLÓ
408/2020. (VIII. 30.) KORMÁNY RENDELET JÁRVÁNYÜGYI UTAZÁSI RÉSZLETSZABÁLYAIVAL
KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 • 2020. szeptember 5.-től hatályos

Az üzleti vagy gazdasági célú utazás

Magyar állampolgárok beutazása

Korlátozás nélkül visszatérhet Magyarország területére, ha

 • a visszautazáskor igazolja, hogy a kiutazás célja üzleti / gazdasági célú tevékenység végzésevolt külföldön.

Ha az üzleti / gazdasági célú utazás igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétségmerül fel, a magyar állampolgárokra vonatkozó általános korlátozások lépnek életbe a 408/2020. (VIII. 30.) korm.rendelet szerint.

Külföldi állampolgárok beutazása

Korlátozás nélkül beléphet Magyarország területére, ha a belépéskor igazolja, hogy a beutazás célja üzleti / gazdasági célú tevékenység végzése belföldön.

Ha az üzleti / gazdasági célú utazás igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a belépést a hatóságok megtagadhatják.

Enyhítést vezetett be az új kormányrendelet azzal, hogy már nem csak a kapcsolt vállalkozások, hanem bármely társaság esetében megengedett a megfelelően igazolt üzleti célú beutazás.

Új megengedőbb szabályok

Külföldi COVID tesztek elfogadása

Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként –SARS-CoV-2 PCR tesztként –azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet

 • valamely schengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban vagy Kanadábanvégeztek el, és
 • eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.”

Magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja

A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként / technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.

Magyarországi sport / kulturális rendezvények nézője

Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény / kulturális rendezvény nézője Magyarországra beléphet, azzal, hogy orvosi vizsgálaton eshet át, részvételi jegyét be kell mutatni, és PCR teszttel igazolnia kell, hogy a koronavírus szervezetében nem kimutatható. A néző 72 órán belül köteles az ország területét elhagyni.

Egyes országokból történő beutazás könnyítése

A kötelező karantén alól a magyar állampolgár, illetve annak magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja részére felmentést adható, ha

 • Magyarország területére Csehország, Lengyelország vagy Szlovákia területéről lépett be, ahol
 • a hazaérkezése napját megelőző napra szeptember 1-jét megelőzően szállásfoglalással rendelkezett, és
 • a hazaérkezését követően Magyarországon egy alkalommal elvégzett PCR teszt eredménye
  alapján a vizsgálat időpontjában szervezetében nem volt kimutatható a koronavírus.

A cseh, lengyel vagy szlovák állampolgár Magyarország területére beléphet, ha

 • igazolja, hogy valamely magyarországi szálláshelyen legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig legalább
  egy napra foglalással rendelkezik,
 • a szálláshelyfoglalás 2020. szeptember 1-je előtt történt, és
 • a belépést megelőző 5 napon belül, egy alkalommal elvégzett PCR teszt eredményét
  tartalmazó, magyar / angol nyelvű okirattal igazolja, hogy a koronavírus a szervezetében a vizsgálat
  időpontjában nem volt kimutatható.

Írta

Olvass tovább