Üzleti tanácsadás a civil szférában: 8 érv, hogy van értelme!

A nonprofit világra – talán nevéből is adódóan – hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint az üzleti élettől távoli szervezetekre. Az eltérő motivációk miatt a közösségek a forprofit szervezetek működési mechanizmusait is sokszor tagadják. Pedig ezek a szervezetek is tudnak hasznosítani sok olyan elvi és gyakorlati megközelítést, ami sikerre viheti küldetésüket.

A COVID-19 miatt sok szervezetnek a stratégiai alapoktól kellett újra gondolnia a működést, miközben a forrásokból is hiány van. A vállalati együttműködések, pro bono tudásátadás kardinális eszközei az együtt gondolkodásnak. A KPMG hosszú évek óta működtetett Felelős Társadalomért Programjában, évente lehet pályázni – többek között – pro bono tanácsadói tevékenységekre. A vírusválság idején a KPMG magyarországi cége főképp olyan szervezetekkel működött együtt, olyanokat támogatott szakértelmével, akikkel már korábban is, több évre visszamenő szakmai kapcsolatot ápolt. A KPMG a Magyar Vöröskereszttel, a United Way Magyarországgal és a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvánnyal közösen szűrte le a szakmai tudásátadásról szóló legfontosabb tapasztalatokat.

  1. Pro bono (ingyenes) szakmai szolgáltatások

A civil szervezetek működése professzionalizálódik, de még mindig bőven van helye életükben a szaktudással történő donációnak. Az ezzel „megspórolt” pénz közvetlenül a támogatotti körnek adható. „A KPMG-től kapott tudás és szakmai támogatás mellett az is nagyszerű, hogy eléréséhez nem kell külön forrást elkülönítenünk; azokat az összegeket a direkt támogatásokra tudjuk fordítani. Az együttműködés a befektetési, a könyvelési és az informatikai területekre jellemző. A KPMG-től kapott segítséggel lehetőségünk nyílt a trendek követésére, a naprakész szolgáltatásfejlesztésre is.” – mondja Buncsik Ildikó, a Vöröskereszt budapesti igazgatója.

  1. Transzparencia és hitelesség

A külső források bevonása céljából különösen fontos a szervezetek életében az átlátható gazdálkodás, nem csak a szervezet belső érintettjei, hanem partnerei és támogatói számára is. A megbízható és szabályos működést minden potenciális támogató elvárja. A nagyvállalatok szponzorként való megnyerésében egy másik hiteles és magas presztízsű cég jelenléte vonzóvá teszi a nonprofit szervezetet. A könyvvizsgáló szakértők pedig nemcsak jelenlétükkel, hanem szaktudásukkal is segítik ezt a folyamatot. „Az adományozó cégek és magánemberek nehezen döntik el, hogy ki legyen a támogatottjuk. A KPMG segítségével a működésünk dokumentációjával is igazolni tudjuk, hogy hitelesen képviseljük vállalt céljainkat.” – véli Dr. Szabó Attila, a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

  1. Gyors reagálás képessége

A technológia fejlődése nyomán egyre több kihívás éri a civil szervezetek, alapítványok működését is. Ezekre csak úgy lehet reagálni, ha a szervezetben megvan az adminisztrációs hátország, a naprakész gazdálkodási kimutatások, és az erre épülő döntési és működési hatékonyság. A forprofit szférában erre külön szervezet van. A nonprofitoknál az erőforrások hiányát a lelkesedés, a precizitás, és a jól szétosztott felelősségi körök ideg óráig pótolják, de mindig eljön a holtpont, amiből a forprofit gyakorlatok meghonosítása lendítheti ki a szervezetet. „Sok szakterület van, ami nem a sajátunk, de ahhoz, hogy jól tudjunk igazodni az elvárásokhoz, nekünk is képesnek kell lennünk a fejlődésre.” – egészíti ki a Vöröskereszt budapesti igazgatóasszonya.

  1. Implementálható tudás a versenyszférából

Mára a civil szervezetek és az alapítványok többsége jóval többet tesz az „egyszerű” forrásközvetítésnél. Adott esetben rendszerszintű tanácsadást, érdekképviseletet, jogi, kommunikációs vagy éppen projektmenedzsment feladatokat is ellátnak. Itt teljesen elfogadott a versenyszférában használt gyakorlatok átvétele a tervezésben, szervezésben, termékfejlesztésben. „Ez a típusú tudásátadás, amely nem feltétlenül azonnali ’haszonnal’ jár, hitelesebbé, ismertebbé teszik a nagyközönség számára a működést és legalább olyan fontos, mint az anyagi támogatás.” – foglalja össze a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány elnöke.

  1. Összetett problémakörök kezelése

A civil szféra korábban jellemzően olyan problémákkal nézett szembe, mint a szegénység, a betegség, a lakhatás, a szegregáció vagy az esélyegyenlőség, és ehhez kapcsolódóan a támogatási javak terítése vagy az érdekvédelmi feladatok. Ezek köre mára kibővült, a társadalmi szervezetek sokszor komplex megközelítést igénylő feladatokkal, vagy éppen együttműködési elvárásokkal kerülnek szembe, például az oktatás, a társadalmi mobilitás, vagy a felzárkóztatás ügyében. „A nagyvállalatok egyre jobban bekapcsolódnak az oktatásba, mivel – elsősorban a pályakezdő – munkavállalóik iskolából hozott tudása nem felel meg az elvárásaiknak. A vállalatok a gyakorlatiasságot képviselik, a használható tudás hiánya így társadalmi jelenség. Mi pedig a munkánk során mindig egy adott társadalmi problémára kínálunk rendszerszintű megoldást.” – meséli Adriány Kincső a United Way Magyarország ügyvezetője. Ilyenkor egy közvetítő nagy segítséget nyújthat, hiszen ismeri mind a civilek, az intézményi környezet, mind a privát szféra működési logikáját és könnyebben teremti meg az összhangot.

  1. Multiplikatív eredmények

A civilek tevékenységében egyre hangsúlyosabb a hosszútávú eredmény, lehetőleg többszörös megtérüléssel. Ez a szemléletmód is átvehető a nagyvállalatoktól, segítségükkel könnyebb azonosítani és mérhetővé tenni az eredményeket. A United Way életében például kiemelten fontosak a szektorokat átívelő összefogások, mert a társadalmi méretű problémák csak ezekkel megoldhatók. Kormányzat, vállalatok és civilek; külön-külön egyikük sem tudja mélységeiben kezelni a problémát, mert mindegyikük másban erős; szükség van a változásokhoz a vállalati szféra gyakorlatiasságára, a civil szféra szívbéli elköteleződésére és kell a kormányzat motivációja is. Hasonlóan működik a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány, az események és támogatási projektek keretében együtt dolgoznak más alapítványokkal, cégek CSR csoportjaival biztosítva a pozitív hatást.

  1. Szabályalkotás

Egy civil elköteleződésű ember a szíve szerint mindenkinek segítene. Ezzel azonban elaprózódhat. Tudatosságot, józan tervezést és megfelelő szabályokat igényel a támogatási gyakorlat kialakítása. „Mi olyan alapítvány vagyunk, amely tiszta és világos stratégia mentén halad. A kuratóriumunkba olyan embereket választottunk be, akik a társadalmat képezik le számunkra, mi a stratégiaalkotásba őket is aktívan bevonjuk” – magyarázza a United Way ügyvezetője. Ilyen tervszerű működéssel azonban nem feltétlenül rendelkezik minden civil szervezet. Adott esetben szükséges a keresleti oldali elemzése, az igények felmérése, ez pedig újabb terület, ahol a tanácsadó cégek segíteni tudnak, hogy ezáltal végső soron a legjobb helyre kerüljön a támogatás.

  1. Innovatív kampányszemlélet

A jótékonysági tevékenység sokszor fejleszthető az egyes szolgáltatások termék-szemléletű megközelítésével és megfogalmazásával, vagyis egy vállalkozás indításához szükséges tudással. Ezzel a szemlélettel egyedi együttműködések, alkalmi kampányok, gyorsan felállított és kivitelezett jótékonysági akciók is végrehajthatók, külön mérhető hatékonysággal. „A Vöröskereszt életében ez az Empathy Café & Bár projekt volt, amelyhez hasonlóra a nagymúltú egyesület életében még nem volt példa hazánkban” – emelte ki Buncsik Ildikó igazgató asszony.

A KPMG tapasztalatai szerint a civil szervezetek és a vállalatok tanácsadói szinten történő együttműködése win-win helyzetet teremt, hiszen a cégek is gazdagodnak azáltal, hogy életközeli tapasztalatokat, gyors eredményeket hozó projekteket menedzselhetnek, szívderítő kimenetekkel. „Nem véletlen, hogy munkatársaink tipikusan a megállapodottnál sokkal több energiát fektetnek egy-egy projekt problémáinak megoldásába. Ezek lélekemelő feladatok, ahonnan munkatársaink megerősített motivációkkal térnek vissza” – mondja a KPMG Senior Managere, Szabó István.

A KPMG Felelős Társadalomért Programjának keretében minden évben komplex együttműködési lehetőséget kínál, amelynek legfőbb elemei:
– pro bono szolgáltatás;
– adomány a működési költség támogatására;
– informatikai eszközök transzfere.

Alapítványi működés a COVID idején

VÖRÖSKERESZT – „A jelenlegi járványügyi helyzetben kiemelten fontos célkitűzésünk – mint ahogy a következő, enyhébb időszakban is -, a betegségek megelőzése, emellett pedig a szociális támogatás és az önkéntesség a leghangsúlyosabb működésünkben. Az alaptevékenységeink körébe minden beletartozik, amelyek a COVID-19 elleni védekezés időszakában is fontosak voltak, de a váratlan helyzetek kívánta gyors átállások az egyesülettől nem idegenek. Folyamatosan figyelve a környezetet helyezzük át a tevékenységünk fókuszpontjait; számos potenciálra van szükség ahhoz, hogy ezt gyorsan és hatékonyan véghez vigyük, ennek kulcsa tradíciónkban és szakembereinkben rejlik.”

 

UNITED WAY MAGYARORSZÁG – „Több webináriumot tartottunk az elmúlt hónapokban, mert maga a civil szektor is veszélybe került. Az oktatás területén amúgy aktív civil partnereinket karoltuk fel, online workshopjaink keretében nekik próbáltunk a forrásteremtésben segítséget nyújtani. Bár az utóbbi években az a jellemző, hogy a cégek aktívan részt vesznek a projektjeinkben, most természetes volt, hogy előtérbe került a klasszikus adományozás, mert most erre volt szükség.”

 

BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY – „Ha az elmúlt néhány hónapra térünk rá, az egyik nagy kihívás, amelynek meg kellett felelnünk – és azt gondolom, hogy meg is ugrottuk -, az a távolság, a telemedicina de ide sorolnám az oktatás online területre történő átterelését is. A kezdeti nehézségek után sok pozitív tapasztalattal lettünk gazdagabbak; most jön el az az idő, amikor az elmúlt hónapok alapján új rendszert alakítunk ezeken a területeken, ebben fogunk támogatást nyújtani a klinikának.”

A KPMG Response Program a KPMG társadalmi felelősségvállalásának legfrissebb eleme, amelyet azért hozott létre, hogy kapcsolatot teremtsen és adott esetben támogassa a koronavírus-járvány következtében nehéz helyzetbe került közösségeket, szervezeteket. A program során szakértelemmel, pro bono felajánlásokkal, valamint pénzügyi támogatással is segíti a non-profit szervezeteket.

A támogatott szervezetek

VÖRÖSKERESZT – az első olyan karitatív szervezet, amely megtartva a céljait működik egészen 1881 óta. Az emberek, az ő igényeikhez való alkalmazkodás, a nekik nyújtott segítség a legfontosabb.

UNITED WAY MAGYARORSZÁG – világszerte több mint 40 országban működik, tevékenységével komplex problémákat kezelnek, három fő területre fókuszálva: oktatás, anyagi biztonság és egészség.

BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY – a Semmelweis Egyetem I. sz Gyermekklinikáját támogató alapítvány, legfőbb célkitűzésük a nemzetközileg ismert és elismert, a világ egyik legrégebbi gyermekgyógyászati intézményében folyó betegellátás, oktatás és kutatás széles körű támogatása.

A KPMG Felelős Társadalomért Program pályázat 2020 szeptemberében ismét elindul, a jelentkezés megnyitásáról a vállalat honlapjáról lehet tájékozódni.

Kapcsolat: Liptay Gabriella – Gabriella.Liptay@kpmg.hu


Írta

Olvass tovább