Az NHP Hajrá programot az MNB még rugalmasabbá tette 2020. július 13-tól

A gazdaság, és azon belül a kkv-k finanszírozási támogatása érdekében az MNB pár pontban módosította az NHP Hajrá feltételrendszerét. A változások felölelik a finanszírozási lehetőségek szélesítését a külföldi beruházások, a társasházi és lakásszövetkezeti beruházások, központi költségvetési támogatások előfinanszírozása tekintetében. Rugalmasabbá vált a forgóeszköz-hitelek hitelbírálata a szükséges dokumentumok racionalizálásával. Az MNB felhívta a bankok figyelmét, hogy a 10 munkanapos hitelbírálati határidő betartását kiemelten ellenőrizni fogja. A változások július 13-tól lesznek hatályosak.

Az NHP Hajrá! konstrukcióval és annak július 13-ától hatályos kibővítésével az MNB célja az, hogy a koronavírus-válság miatti második negyedéves visszaesés után a harmadik negyedévben fellendítse a beruházásokat a kkv-szektorban, ezzel elősegítve a nemzetgazdaság minél gyorsabb talpra állását. Az MNB felmérése szerint a bankok év végéig 1000 milliárd forintnyi szerződés megkötésére számítanak, amely összeg csaknem fele várhatóan új beruházáshoz kapcsolódik majd. A forgóeszköz-hitelekhez való hozzájutás feltételeinek egyszerűsítése a kkv-k számára azt szolgálja, hogy a válság ideje alatt kieső árbevétel következtében fellépő finanszírozási nehézségeket orvosolja.

A kibővítés legjelentősebb eleme, hogy külföldi beruházások finanszírozására is elérhető lesz a kedvezményes forrás. A beruházási kölcsönből elérhető forrásokat a kkv-k mostantól továbbadhatják a külföldi, legalább 50 százalékos közvetlen tulajdonában álló, külföldön bejegyzett vállalkozásuknak, amennyiben a beruházás kizárólag ezen külföldi vállalkozás közvetlen tulajdonszerzése révén eszközölhető (például az adott külföldi ország speciális jogszabályi előírásai miatt).

Társasházak, lakásszövetkezetek esetén a saját gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó hitelfelvételen túl a program korszerűsítési, energiatakarékossági beruházások (pl.: szigetelés, gépészet) megvalósítására is elérhető.

Az újonnan alapított, a mikrovállalkozások, valamint a szezonálisan működő vállalkozások számára lehetőség nyílik arra, hogy a maximálisan felvehető forgóeszköz-hitel összegének („limit”) megállapítása egyszerűbb és rugalmasabb módon történjen. Ehhez kapcsolódóan a főbb szabályok:

  • ha nem áll rendelkezésre a hitelkérelem benyújtását megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy adóbevallás, elfogadható a kkv ugyanezen időszakra vonatkozó számviteli nyilvántartása szerint számított limit összege;
  • ha a kkv szezonális tevékenysége vagy növekedésének dinamikus jellege indokolja, lehetőség van évközi adatok (például főkönyvi kivonat) alapján meghatározni az induló, valamint az évente felülvizsgált limit összegét;
  • ha a beszámolókészítésre nem kötelezett vállalkozás adóbevallásában a limit meghatározásához hiányzó adatok vannak, akkor azokat a vállalkozás számviteli nyilvántartásai és nyilatkozata alapján lehet pótolni;
  • ha a vállalkozás még nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel, úgy a vállalkozás üzleti terve alapján is meghatározható a limit összege. A fennálló tőketartozás azonban nem haladhatja meg a kkv negyedéves számviteli nyilvántartása (illetve a projekt aktuális finanszírozási igénye) alapján számított limit összegét.

Lehetőség nyílik továbbá olyan nemcsak EU-s, hanem hazai központi költségvetési kapott vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására is, amelyeket a kkv már elnyert, vagy – normatív támogatás esetén – amelyre jogosult, de az összeg még nem került kifizetésre.

A meggyorsított, dokumentumok hiánytalan beérkezését követő 10 munkanapos hitelbírálati határidő betartását az MNB illetékes igazgatósága szúrópróbaszerűen ellenőrzi majd. Az előírás be nem tartása esetén a hitelintézet nem lesz jogosult a támogatott refinanszírozási hitel igénybe vételére adott hitelkérelem vonatkozásában.

A változtatások számos vállalatnak jelentenek érdemi könnyítést, ezért érdemes tájékozódni és részletesen megismerni az új lehetőségeket, hiszen az a beruházások felgyorsításával járhat. A forgóeszköz-finanszírozás egyszerűsítése is segítheti a vállalkozások életét, ugyanakkor ez a bankok szempontjából többlet erőforrások bevonását igényelheti. A 10 munkanapos határidő betartatása is szükségessé teheti a banki folyamatok átalakítását, a folyamatok automatizálása kiemelt fontosságú lehet.

Korábbi írásaink a NHP-ról és az MNB gazdaságtámogató intézkedéseiről:

https://blog.kpmg.hu/2020/04/megjelent-az-nhp-uj-szakaszanak-termektajekoztatoja/

https://blog.kpmg.hu/2020/04/ujragondolt-finanszirozasi-lehetosegek/


Írta

Olvass tovább