KKV Technológiai Hitelprogram

(GINOP-8.3.5-18 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM)

Az MFB Zrt. által, Európai Uniós forrásból meghirdetett hitelprogram („Hitelprogram”) célja a mikro-, kis- és középvállalkozások (1) technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése, ezen képességek bővítésének támogatása. Olyan KKV-kat céloz meg a program, amelyek egyáltalán nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak külső finanszírozáshoz. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.

Igénybevevők köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

  • devizabelföldinek minősülnek;
  • Magyarország területén – a Közép-magyarországi régió kivételével – székhellyel, illetve az EGT területén székhellyel és Magyarország területén – a Közép-magyarországi régió kivételével – fiókteleppel rendelkeznek; és
  • gazdaságilag potenciálisan életképesek.

A hitelre frissen indult vállalkozások is pályázhatnak.

A hitelkérelem benyújtása

A kölcsönt a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a mellékletek csatolásával lehet megigényelni MFB Pontokon keresztül 2020. december 31-ig.

A kölcsön összege

Minimum 1 millió Forint – Maximum 150 millió Forint

A kezdő*, illetve a KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel, illetve több kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összege maximum 25 millió forint lehet. (2)

A kölcsön felhasználása

A hitelcélok lehetnek:

  • technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzése, illetve az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése (elszámolható költségek max. 20%-ig);
  • kezdő vállalkozások beindítása (25 millió forintig).

Elfogadható biztosítékok

Az alábbi biztosítékok fogadhatók el:

  • ingatlan jelzálog;
  • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön);
  • fizetési számla követelésen alapított óvadék;
  • jogi személy készfizető kezessége;
  • hitelintézet által vállalt garancia.

További fontos tudnivalók

Rendelkezésre álló keretösszeg

98,31 milliárd Forint.

Kamat mértéke

0%

Futamidő

A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig az alábbiak szerint:
— az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 2 év,
— a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 3 év,
— a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 4 év,
— a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 5 év,
— a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 7 év.
A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.

Saját forrás

Minimum 10% (a projekt elszámolható költségéhez viszonyítva)

Rendelkezésre tartási idő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 9 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének terhére történhet).

Türelmi idő

A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 3 hónap, végső lejárata maximum a szerződéskötéstől számított 12. hónap utolsó napjára eshet.

Projekt megvalósulásának határideje:

A projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 9 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.

További részletek a pályázatról az MFB honlapján.

 

(1) Az Európai Bizottság 651/2014/EU rendelete alapján.
(2) Kezdő vállalkozásnak tekintendő az a vállalkozás, mely nem rendelkezik egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel.


Írta

Olvass tovább