A stratégiai vállalatokat érintő befektetések korlátozása

Gyakorlati példák

A cégem 66. TEÁOR kódú (Egyéb pénzügyi tevékenység) tevékenységet is folytat (nem főtevékenységként) a pénzügyi ágazaton belül. Egy francia székhelyű cég többségi befolyással járó tulajdont szeretne szerezni a cégemben. Be kell jelentenem?

Igen. A cég stratégiai társaságnak minősül, többségi befolyást jelentő tulajdonrészt pedig uniós cég sem szerezhet jóváhagyás nélkül.

A cégem 63. TEÁOR kódú (Információs szolgáltatás) tevékenységet is folytat (nem főtevékenységként), az egyik tulajdonos 90%-os részesedéssel rendelkezik és székhelye az Egyesült Államok. Tőkét szeretnénk emelni. Be kell jelentenem?

Nem. A cég stratégiai társaságnak minősül, de a külföldi tulajdonos nem minősül befektetőnek, mivel korábban szerezte

A cégem 21. TEÁOR kódú (Gyógyszergyártás) tevékenységet folytat, és egy nélkülözhetetlen infrastruktúrának minősülő eszközünkre szeretne üzemeltetési jogot szerezni egy magyarországi székhelyű cég, amely felett viszont többségi befolyással rendelkezik egy szingapúri székhelyű cég. Be kell jelentenem?

Igen. A cég stratégiai társaságnak minősül, az üzemeltetési jogot kívánni szerző fél pedig a szingapúri befolyás miatt külföldi befektetőnek.

A szabályokról részletesen

A magyar kormány által, 2020. május 25. napján kihirdetett 227/2020. (V. 25.) Kormányrendelet 2020. év végéig a stratégiai vállalatokkal kapcsolatos bizonyos külföldi befektetések érvényességét miniszteri bejelentéshez és jóváhagyáshoz köti.

Külföldi befektető

Az EU-n, az EGT-n, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgárai, vagy egy ilyen államban bejegyzett jogi személyek, illetve olyan, az Unió, vagy az EGT más tagállamában, vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy szervezetek, ahol a többségi tulajdonos az Unión, az EGT-n, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára, vagy egy ilyen államban bejegyzett jogi személy.

Az érintett stratégiai vállalatok köre

Minden magyarországi székhelyű Kft., Zrt., Nyrt., amelyeknek a meg-határozott TEÁOR kódú fő-vagy további tevékenysége az energia-, a közlekedés, a kommunikáció vagy stratégiai jelentőségű (beleértve a pénzügyi, hitel-és biztosítási ágazatot is) ágazatba tartozik. Ilyen érintett ágazatok pl.:

 • Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítás, nyugdíjpénztár)
 • Élelmiszergyártás
 • Gyógyszergyártás
 • Gépjármű, motorkerékpár kereskedelem, javítása
 • Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
 • Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 • Információ-technológiai szolgáltatás

Bejelentés és tudomásulvétel köteles jogügyletek

Bejelentés és annak tudomásulvétele szükséges a stratégiai társaság következő jogügyleteihez:

 • tulajdoni részesedésrészben vagy egészben, bármilyen tulajdonjog átruházási jogcímen –ideértve az apportálást is –, ingyenesen vagy visszterhesen történő átruházása;
 • tőkeemelés;
 • átalakulás, egyesülés, szétválás;
 • átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátása;
 • részvényen, üzletrészen haszonélvezeti jog alapítása.

Ha a jogügylet következményeként:

 1. a külföldi befektető vagy az EU, vagy az EGT más tagállamában vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet közvetlenül vagy közvetett módon a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezne a stratégiai társaságban;
 2. a külföldi befektető (tehát nem EU-s és nem EGT és nem Svájci Államszövetségbeni) közvetlenül vagy közvetetten legalább 10%-os részesedést szerezne, és a befektetés összértéke elérné vagy meghaladná a 350 millió forintot; vagy
 3. a külföldi befektető a stratégiai társaságban 15%-os, 20%-os vagy 50%-os részesedést szerezne, vagy ha így a külföldi befektetők együttes részesedése meghaladná a 25%-ot.

A meghatározott ágazatokba tartozó tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen infrastruktúrák, berendezések átruházása és eszközök használati vagy működtetési jogának (együtt: üzemeltetési jog) átengedése vagy ilyen eszközök biztosítékba adása esetén is kötelező a bejelentés, ha az üzemeltetési jogot külföldi befektető vagy olyan jogi személy vagy szervezet szerzi meg, amelyben külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten meghatározó részesedéssel rendelkezik.

Eljárási szabályok

 • A bejelentés elmaradása esetén a miniszter utólag is megtilthatja a jogügyletet és bírságot is kiszabhat.
 • A bejelentést a jogügylet létrehozását követő 10 napon belül kell benyújtani.
 • A bejelentési eljárásban jogi képviselet kötelező.
 • A bejelentést a külföldi befektető köteles benyújtani.
 • A bejelentést a belgazdaságért felelős miniszterhez (jelenleg felelős miniszter: innovációs és technológiai miniszter) kell megtenni. A miniszter a döntést 45 napon belül (amely időtartam különösen indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható) köteles meghozni és indokolni.
 • A Kormányrendelet rendelkezéseit 2020. május 26. napját követően létrejött jogügyletek esetén kell alkalmazni.
 • A Kormányrendelet hatálya 2020. december 31. napjáig tart.

Írta

Fűzzön hozzá gondolatokat

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Olvass tovább