Az MNB számos intézkedést tett közzé a bankok működésének támogatására

Az MNB csütörtökön egy átfogó intézkedéscsomagot tett közzé a koronavírus-járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzet pénzügyi szektorra gyakorolt hatásainak mérséklésére. Az intézkedéscsomag csökkenti a bankok adminisztrációs terheit és rugalmas kezelést tesz lehetővé a makro- és mikroprudenciális szabályok vonatkozásában. Ennek megfelelően az MNB döntése alapján:

 • A kereskedelmi ingatlan projekthitel kitettségekre vonatkozó rendszerkockázati tőkepuffer (SyRB) alóli felmentést ad az MNB 2020 végéig.
 • A bankok ICAAP felülvizsgálatai felfüggesztésre kerülnek szeptember 30-ig, a jelenleg érvényes az MNB által elvárt tőkemegfelelési ráták fenntartásával. Az intézmények kérhetik az ICAAP felülvizsgálat lefolytatását, amennyiben erre megfelelő erőforrást tudnak allokálni, a kérelemről az MNB dönt.
 • Az MNB eltekint a Pillér II-es tőkeajánlás („P2G”) esetleges megsértése esetén a rendelkezésére álló felügyeleti eszköztár alkalmazásától.
 • Az MREL követelmény (szavatolótőkére és leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény) 2020. évi tervezett szintjének való megfelelés 6 hónappal elhalasztásra kerül.
 • A pénzügyi szervezetek helyszíni vizsgálatai 2 hónappal elhalasztásra kerülnek, és a helyszíni jelenlétet nem igénylő vizsgálatok közül is csak a legszükségesebbek kerülnek megindításra.
 • A likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamatára vonatkozó felülvizsgálatok helyszíni szakaszai törlésre kerülnek a 2020-as év végig, azzal, hogy a rendszeres adatszolgáltatáson alapuló likviditás monitoringot az MNB megerősíti.
 • A folyamatban lévő lakossági jelzáloghitel ügyletek vonatkozásában az MNB átmenetileg felmentést ad az értékbecslések és a közjegyzői okiratok elkészítése alól, amit a folyósítást követően pótolni kell.

A fentiek mellett az MNB szerint a bankrendszer erősítése érdekében szükségesek a következő lépések is:

 • Az MNB sajtóközleményében felszólítja a bankokat és azok tulajdonosait, hogy szeptember végéig ne történjen osztalékjóváhagyás vagy -kifizetés.
 • A Devizafinanszírozás-megfelelési mutatóban (DMM) az éven túli források súlyozása differenciálásra kerül futamidő szerint.
 • A Devizaegyensúly mutató (DEM) maximális szintje 15 százalékról 10 százalékra csökken, szigorodik, ezzel limitálva a mérlegen belüli devizális eltérést.
 • Az MNB ezen túl az intézmények részére megküldi az általa a jelenlegi veszélyhelyzet kezelése szempontjából fontosnak tartott alapelveket a fiókok nyitvatartása, az ügyfelekkel való kommunikáció és az ügyfelek készpénzzel történő ellátása kapcsán.

Az MNB intézkedései érdemi segítséget nyújthatnak a bankoknak, hogy ne az adminisztrációval kelljen foglalkozniuk az üzletment átalakítása közben, továbbá hogy a tőkekövetelmények szigorodása ne a mostani időszakban terhelje az egyes szereplőket. Mindezek mellett különösen a jelenlegi gyorsan változó környezetben nagyon fontos a kiemelt fókusz a kockázatkezelésre. Például az MNB ICAAP felülvizsgálatai ugyan felfüggesztésre kerültek, de az intézményeknek saját maguk számára fontos lehet a tőkehelyzet felülvizsgálata, az új kockázatok azonosítása, felmérése és a lehetséges kockázatkezelési, kockázatmérséklési eljárások kidolgozása. Szintén érdemes külön hangsúlyt fordítani a likviditás megfelelőségére és elemezni a lehetséges kimeneteket, mivel mind a gazdasági körülmények, mind a szabályozói intézkedések (fizetési moratórium) jelentős hatással lehetnek az egyes intézmények eddig megszokott likviditási helyzetére.


Írta

Olvass tovább