Kitűzték a Brexit harmadik, talán már végleges kilépési időpontját. Mindenki felkészült?

Az elmúlt egy hétben több fejleménye volt a Brexit sagának, amelyek a rendezett kilépés esélyeit növelik. A londoni parlament megtette az első lépéseket az EU-val kötendő megállapodás elfogadása felé, továbbá – biztosítandó a rendezett kilépést – a Brexit végső határidejét a felek kitolták 2020. január 31-re. Ennek kapcsán lényeges, hogy ezen időpont már egyik irányban rugalmas, azaz ha az Egyesült Királyság parlamentje előbb elfogadja az EU-val tető alá hozott megállapodást, akkor az elfogadást követő hónap 1-től élne a kilépés.

Ugyan a rendezetlen Brexit esélye az elmúlt napokban úgy tűnik, hogy érdemben csökkent, azonban akár a rendezett kilépés is sok feladattal és kockázattal járhat számos területen. A rendezett kilépés sem jelenti azt, hogy minden az EU és az Egyesült Királyság közötti interakció már most szabályozottan rendezésre kerül, mivel a rendezett kilépés után jön még az átmeneti időszak, amely végére kellene megalkotni az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli viszonyát tartósan meghatározó kereskedelmi megállapodást.

A Brexit sok szereplőt érint, de tekintettel arra, hogy London a világ egyik legfontosabb pénzügyi központja így ezen szektort különösen érinti. Esetükben a bizonytalanságot növeli, hogy valószínűtlen, hogy bármilyen jövőbeli megállapodás lehetővé teszi az Egyesült Királyság és az EU közötti határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatási tevékenységek jelenlegi lehetőségeink, szintjének és formájának a fenntartását, továbbá a jövőbeli ekvivalencia keretrendszer is megkérdőjeleződhet.

Rendezetlen kilépés esetében rendszerszinten nagy kockázatot okozhat, hogy az összes passportingon alapuló határon átnyúló szolgáltatás lehetősége megszűnik és várhatóan az Európai Bizottság ekvivalenciára vonatkozó döntései nem lesznek meg akár hónapokon keresztül sem. A befektetési szolgáltatások vonatkozásában is több nehézség merülhet fel kezdve a részvényekre, illetve a származékos ügyletekre vonatkozó kereskedési kötelezettségtől a MiFID 2 rezsim közzétételi és adatszolgáltatási előírásaiig. Az Egyesült Királyságba irányuló pénzügyi szolgáltatók kockázatainak csökkentése érdekében az FCA két rezsimet dolgozott ki.

  • Az ideiglenes engedélyezési rendszer (TPR: Temporary Permissions Regime) előírásait az Egyesült Királyságban működő, szolgáltatásokat nyújtó vagy befektetési alapokat forgalmazó EGT vállalkozások élvezhetik, feltéve, hogy erről időben értesítik az Egyesült Királyság szabályozóit (FCA).
  • Azon EU-27 cégek számára, amelyek nem kívánnak csatlakozni a TPR-hez és be kívánják fejezni az Egyesült Királyságban folytatott üzleti tevékenységüket, a pénzügyi szolgáltatási szerződésrendszer (FSCR: Financial Services Contract Regime) lehetővé teszi, hogy továbbra is fenntartsák a meglévő szerződéseket öt évig (vagy legfeljebb 15 évig biztosítási szerződések esetén), lehetővé téve számukra, hogy rendezett módon lépjenek ki az Egyesült Királyság piacáról. Azok a cégek, amelyek nem lépnek be TPR-be, vagy annak nem felelnek meg, automatikusan belépnek az FSCR-be, de esetükben bizonyos – eddig rájuk nem alkalmazott – UK szabályozásnak való megfelelést is teljesíteni kell. Az FSCR rezsim alkalmazhatósága alól kivételt képeznek az Egyesült Királyság Felügyelete által engedélyezett alapokat kezelő EGT-vállalkozások, akik a kilépés napja után ezen rezsim alatt nem tudják folytatni az alapok kezelését. Ezenkívül az FSCR rezsim alatt nem lesznek értékesíthetők az Egyesült Királyságban az EGT-ben engedélyezett, de jelenleg az Egyesült Királyságban is forgalmazott befektetési alapok, ez a TPR rezsim alatt valósítható meg.

Az EU-ban szolgáltatást nyújtó Egyesült Királyságbeli intézmények esetében az érintett országok által meghatározott keretek lesznek az irányadók. Van olyan tagállam, aki alakított ki ilyen átmeneti rezsimeket (pl. Belgium), illetve sok olyan van, ahol ilyen nem került kialakításra (pl. KKE régió sok országa).

Rendezett kilépés esetében is több kockázat merülhet fel, de tekintettel az átmeneti időszakra, az alkalmazkodás jobban végbe tud menni. Ezen átmeneti időszakban várhatóan az összes passportingon alapuló határon átnyúló szolgáltatás továbbra is működni fog. Mivel az átmeneti időszak szabályai még nincsenek kialakítva, így az esetleges korlátozásokat a cégeknek szorosan figyelemmel kell kísérniük. A jövőbeli működés szempontjából cégeknek szintén szorosan figyelemmel kell kísérniük az egyenértékűségi döntésekkel kapcsolatos fejleményeket is.

Az intézményeknek fel kell készülniük egy jövőbeli kereskedelmi megállapodásra, amely a jelenlegi egységes piachoz képest szinte biztosan szűkebb lehetőségeket biztosít határon átnyúló szolgáltatások kapcsán. A várakozások alapján nem tűnik valószínűnek, hogy a megállapodás kiterjed a lakossági ügyfelek számára határokon átnyúlóan nyújtott pénzügyi szolgáltatásokra is. Így például a befektetési alapok határon átnyúló kezelése, illetve a befektetési alapok jelenlegi passportjai valószínűleg nem lesz lehetséges, illetve megszűnnek, így az érintett vagyonkezelési, brókeri tevékenységet is át kell gondolni. A várakozások szerint a szakmai ügyfelek esetében várhatóan kevésbé nehezül meg a jelenlegi üzleti modell, de a szabályozási ekvivalencia döntésekre fontos lesz tekintettel lenni. Az elfogadható partnerek közötti ügyleteket és a kereskedési infrastruktúrán kötött üzleteket a megállapodás várhatóan tartalmazza majd, azonban az üzletmenet itt is változhat a jelenlegihez képest. Mindezek mellett a megállapodás a pénzügyi területen belül is sok más témakört érinthet, így a csoport szintű tőkemegfelelést vagy a vezető felügyelet kijelölésének kérdését is.

A hátralévő időben egyre gyakrabban várhatóak a Brexitet érintő közlemények, hírek, hivatalos tájékoztatások, amelyek célja egyrészt a figyelemfelhívás az érintett személyek számára, másrészt pedig a piac stabilitásának fenntartása a várakozások menedzselése útján. Mivel fontos a Brexittel közvetlenül és közvetve érintett személyek megfelelő tájékozódása, a hivatalos szervek több csatornán is kommunikálnak már. Például az elmúlt napokban több UK kormányzat által kiadott, de egyébként magyar nyelvű Facebook reklámmal is találkoztam, amelyekkel fel akarják hívni a figyelmet a Brexitben érintettek konkrét feladataira. Nagy kérdés, hogy mindenki időben felkészül-e a talán már végleges kilépési időpontra, de ehhez követni kell a folyamatosan érkező információkat, illetve ehhez is kapcsolódóan nagy kérdés még, hogy hogyan érintheti magát a Brexit folyamatot a minap kitűzött december 12-i előrehozott választás az Egyesült Királyságban.


Írta

Olvass tovább