„Utolsókból lesznek az elsők? Nem igazán…” – avagy a munkáltatói azonnali hatályú felmondások jogszerűsége a Kúria döntéseinek fényében

Többször vizsgált már a Kúria olyan munkajogi ügyeket, amelynek tárgya a munkavállaló munkahelyen tanúsított magatartása miatti azonnali felmondás volt. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan esetet, ahol a Kúria megállapította, hogy a nem megfelelő viselkedés miatt a munkavállaló felelősségre vonható, és ez adott esetben a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését is eredményezheti.

A legutóbbi ügy alapjául egy munkahelyi nézeteltérés szolgált. A munkavállaló reggel elkésett a munkahelyéről, majd ezt követően kérte a munkáltatót, hogy aznap korábban mehessen haza (egy kissé talán félreértve a régi mondást, utolsókból lesznek az elsők [akik távoznak]).

Ennek a kérésnek a munkáltató nem tett eleget munkaszervezési okokra hivatkozva, továbbá a késés miatt írásbeli figyelmeztetést is adott a munkavállalónak. Ezt követően a munkavállaló a felettesével durván kiabált, nyilvánosan, sértő és trágár kifejezéseket használva.

A Kúria megerősítette, hogy a munkahelyen a trágár beszéd elfogadhatatlan, és a munkavállalóknak a munkahelyen úgy kell viselkedniük, hogy azzal mást ne sértsenek meg. Természetesen az sem mentő körülmény, hogy a munkahelyen kizárólag férfiak dolgoztak.

A bíróság úgy értékelte, hogy a fent említett magatartások a munkavállalókat terhelő együttműködési kötelezettséget megsértik, így jogszerűen közölhette a munkáltató az azonnali hatályú felmondást. Az ítélkezési gyakorlat hosszú ideje következetes abban, hogy egy munkavállaló sem köteles eltűrni munkatársa agresszív viselkedését, sértő, durva beszédét, a munkatársak nem használhatnak egymással szemben trágár kifejezéseket.

Ezt fejtették ki a bíróságok egy korábbi ügyben is, ahol egy banki alkalmazott olyan stílusban válaszolt kollégája e-mailjére, amely összeegyeztethetetlen a kollegiális együttműködés normáival, és súlyosan sérti az Etikai Kódex előírásait. A Kúria ebben a másik ügyben is azt állapította meg, hogy a levél hangvétele nem volt megfelelő, nem illeszkedett a „szokásos banki kommunikációs kultúrába”, és egy kolléga személyére sértő megállapításokat tartalmazott. Ez a magatartás is megalapozta az azonnali hatályú felmondást. Érdemes megjegyezni, hogy ebben az ügyben azt is kifejtette a bíróság, hogy nem jogszabálysértő, ha a munkáltató az egyik munkavállaló jogkövetkezmény nélkül maradt, durva hangvételű elektronikus levelére adott sértő, az etikai kódex szabályaiba ütköző munkavállalói válasz miatt alkalmaz azonnali hatályú felmondást.

Egy harmadik esetben azt állapította meg a bíróság, hogy a vezetőre tett többszöri sértő kijelentések, a munkatársakkal szembeni összeférhetetlen magatartás alkalmasak voltak a munkahelyi légkör rombolására. A fentiekkel a munkavállaló megszegte a magatartási követelményeket és együttműködési kötelezettségét.

Fontos tehát, hogy a munkavállaló ne csak a feladatok elvégzésére törekedjen, hanem működjön együtt kollégáival, és a munkahelyen a munkáltató által elvárt magatartást tanúsítsa. Munkáltatóként ezt erősítve arra kell törekedni, hogy megfelelő légkör uralkodjon a munkahelyen, és, ha ezt bármelyik munkavállaló megsérti, arra reagálni kell.


Írta

Olvass tovább