Döntött az EU: A Facebook rajongói oldalak kezelői is felelősek a felhasználói adatokért

A Facebook rajongói oldal adminisztrátora a Facebookkal együtt felelős az oldal látogató személyek adatainak kezeléséért. Vitás esetekben az adott ország adatvédelmi hatósága felléphet a rajongói oldal kezelője és a Facebook helyi leányvállalata ellen is.

Az Európai Unió Bíróságának eljárása egy német „Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein online oktatási vállalat esete miatt indult. A társaság képzési szolgáltatásokat ajánl a Facebookon rajongói csoportjának látogatói részére. Az ügy kiinduló pontja volt, hogy a rajongói oldalak adminisztrátorai az oldalak látogatóira vonatkozó anonim statisztikai adatokhoz juthatnak a Facebook Insights eszköz segítségével. Az adatokat a felhasználók számítógépére mentett „cookiek” segítségével gyűjtik, melyek alkalmasak egyedi felhasználó azonosítására és követésére is.

A német regionális adatvédelmi hatóság 2011. november 3-i határozatával rajongói oldalának felfüggesztésére kötelezte a céget, ugyanis az nem tájékoztatta a rajongói oldal látogatóit arról, hogy a Facebook cookie-k segítségével gyűjtött és kezelt rájuk vonatkozó személyes adatokat. A Wirtschaftsakademie jogorvoslattal élt a határozat ellen, ugyanis álláspontja szerint a személyes adatokat a Facebook kezelte és neki ügyfélként erre nem volt ráhatása, a folyamatot nem tudta ellenőrizni, ezért magát nem tekintette adatkezelőnek. A cég szerint a hatóságnak közvetlenül a Facebookkal szemben kellett volna fellépnie.

A német Szövetségi Közigazgatási Bíróság az akkor még hatályos adatvédelmi irányelv értelmezését kérte előzetes döntéshozatali eljárás keretében, az Európai Unió Bírósága pedig. Itt megállapította, hogy az adott ügyben nem kétséges, hogy az amerikai Facebook társaságot, az Unió tekintetében pedig annak ír leányvállalatát, a Facebook Ireland-et kell a Facebook-használók, valamint a Facebookon fenntartott rajongói oldalakat korábban meglátogató látogatók személyes adatai kezelőjének tekinteni. Ezek a társaságok határozzák meg ugyanis elsődlegesen ezen adatok kezelésének céljait és eszközét.

A Bíróság értelmezésének újdonsága az, hogy nem csak a Facebookot minősítette adatkezelőnek, hanem a rajongói oldal adminisztrátorát is. A magyarázat szerint az ilyen adminisztrátor ugyanis az oldal beállításával, a célközönség, a hirdetési célok, tevékenységek meghatározásával részt vesz a személyes adatokban. A Bíróság kiemelte, hogy a rajongói oldal adminisztrátora kikérheti a követőinek demográfiai adatait, érdeklődési körére és szokásaira vonatkozó adatokat, sőt, földrajzi adatokat is. Ezen adatok alapján képes eldönteni, hogy hol nyújtson különleges kedvezményeket vagy szervezzen eseményeket a látogatók számára. Ez alapján az adminisztrátor is adatkezelőnek tekinthető.

A Bíróság szerint az, hogy valaki a Facebook által létrehozott platformot és annak kapcsolódó szolgáltatásait használja, nem mentesíti a személyes adatok védelme terén meglévő kötelezettségei alól. Tehát az a tény, hogy a rajongói oldal kezelőjének nincs beleszólása az adatkezelési gyakorlatba, az nem jelenti azt, hogy nem felelős azért, amennyiben igénybe veszi a platformot.

Külön érdekes kitétel, hogy a tagállami hatóságoknak akkor is megvan a lehetősége a platformszolgáltató felelősségre vonására, ha az adott tagállamban letelepedett helyi leányvállalat a vállalatcsoporton belüli feladatmegosztás alapján nem lenne felelős az adatkezelésért.

„A Bíróság ítélete a későbbiekben esetlegesen irányadó lehet a hazai Facebook rajongói oldallal kapcsolatos adatkezelésekre is. Az ítéletet pedig valószínűleg a magyar adatvédelmi hatóság is figyelembe fogja venni.” – összegezte az eset várható hatásait a KPMG ügyvédje.

A fentiek így azt jelenthetik, hogy a hazai Facebook rajongói oldallal rendelkezőknek tájékoztatniuk kell a Facebook oldalára látogatókat az adatkezelésről. Emellett figyelniük kell arra is, hogy adatkezelői minőségükből adódóan biztosítani tudják az érintetti jogok (pl. törléshez való jog) érvényesülését.


Írta

Olvass tovább