Főtanácsnoki indítvány a devizahiteles ügyben

Ahogy korábbi bejegyzésünkben jeleztük, január 16-án kihirdetésre került Nils Wahl főtanácsnok indítványa a Sziber-ügyben.

A főtanácsnok független és pártatlan véleménye szerint a Fővárosi Törvényszék az ügy ténybeli és jogi hátterét nem ismertette elég részletesen az Európai Bíróság számára, így nem tud hasznos választ adni a Törvényszék kérdéseire. Mivel a főtanácsnoki indítvány nem köti a Bíróságot, ezért csupán javasolja, hogy a kérelmet nyilvánítsa elfogadhatatlannak és ne válaszolja meg a kérelemben feltett kérdéseket.

Amennyiben a Bíróság a fentiekkel szemben mégis válaszokat kíván megfogalmazni, úgy a főtanácsnok véleménye szerint megállapításra kell kerülnie, hogy a jogvitával érintett magyar jogszabályok összhangban vannak a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal. A magyar jogszabályok ugyanis lehetővé teszik a fogyasztók és a pénzügyi intézmények közötti elszámolási viták egyszerűbb, gyorsabb és költségkímélőbb lefolytatását.

Az Európai Bíróság bírái a fentiek alapján megkezdik a tárgyalást és az ítéletet egy jelenleg még nem ismert, későbbi időpontban fogják meghozni. Az ítélet és az abban foglalt értelmezés kötni fogja a Fővárosi Törvényszéket az előtte folyó jogvita eldöntésekor. A Bíróság ítélete kötelező továbbá a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más tagállamok bíróságai számára is.


Írta

Olvass tovább