Devizahiteles fejlemények a Sziber-ügyben

Döntés várható devizahiteles ügyben uniós fogyasztóvédelmi jogértelmezési kérdésekben. Az úgynevezett „Sziber-ügyben” az Európai Bíróság (EUB) főtanácsnokának indítványa ugyanis január 16-án kerül ismertetésre, melyet követően ítélethozatalra ülnek össze a bírák.

2016. szeptemberében nyújtott be előzetes döntéshozatal iránti kérelmet EUB felé a Fővárosi Törvényszék az előtte folyamatban lévő devizahiteles ügyben az ún. elszámolási törvény kapcsán. A törvény szabályozza a fogyasztói devizahitel-szerződésekben foglalt egyoldalú kamat-, költség-, díjemelésre illetve árfolyamrésre vonatkozó tisztességtelen szerződési feltételek semmisségéből adódó elszámolási kérdéseket. Viszont a tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelenségét követően szükséges elszámolásoknál vélhetően többletkövetelményeket támaszt a fogyasztókkal szemben. Ezzel akadályt teremt azon fogyasztók számára, akik hitelszerződéseik kapcsán további jogi eljárásokat kívánnak folytatni.  Így a törvény csupán azokra a fogyasztókra vonatkozik, akik devizahitel-szerződést kötöttek, ugyanakkor nem kötelezi a nem fogyasztókat (pl. cégeket) vagy a nem devizahiteleseket.

Így például indokolatlan formai és tartalmi előírásokat kell teljesítenie a fogyasztónak a bírósági beadványaihoz, az általa a perben kérhető jogkövetkezmények köre is korlátozott illetve a fogyasztónak számszakilag pontosan ki kell mutatnia az elszámolásnak szerződés pénzügyi adataira (pl. törlesztő részletekre) gyakorolt hatását is.

Mivel a fenti kritériumok elmulasztása akár a per megszüntetéséhez is vezethet, ezért fontos a magyar bíróság számára az EUB jogértelmezési döntése arról, hogy a fenti többletkövetelmények összhangban vannak-e az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal.


Írta

Olvass tovább