MiFID újratöltve — visszaszámlálás

Újabb állomáshoz érkezett az európai pénz- és tőkepiacok stabilitása, illetve a befektetők védelme: 2018. január 3-tól alkalmazni kell a pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelvet (MiFID II).

A MiFID II, a kapcsolódó EU-s, nemzeti joganyagok valamint egyéb iránymutatások, standardok számos, a pénzügyi piacok átláthatóbb és megbízhatóbb működését elősegítő intézkedést tartalmaznak. Ezek közül emelünk ki alábbiakban néhányat.

A befektetők és ügyfelek védelme érdekében fel kell mérni az egyes ügyfelek veszteségviselési és kockázattűrési képességét, illetve lehetőségeit, és ezt figyelembe véve kell tanácsot adni nekik. Az ügyfelek tájékoztatása során a befektetési vállalkozásoknak biztosítania kell, hogy alkalmazottaikat ne díjazzák, illetve teljesítményüket ne értékeljék oly módon, hogy az ütközzön az ügyfelek érdekével. A gyakorlatban ilyen akkor fordulhat elő, ha a díjazás és teljesítményértékelés kifejezetten ösztönzi egy adott termék forgalmazását, miközben lehetséges, hogy az ügyfél érdekeit jobban szolgálja egy másik termék.

Továbbá, átfogó tájékoztatást kell biztosítani a teljes költségszerkezetről (termék és tranzakció szintjén egyaránt) és a kapcsolódó díjakról annak érdekében, hogy a megbízások az ügyfél számára legelőnyösebb és legátláthatóbb módon teljesüljenek..

Bevezetésre kerül, új kereskedési helyszínként, a szervezett kereskedési rendszer (Organised Trading Facility, OTF). Az OTF a meglévő szabályozott piacok (például tőzsdék) és multilaterális kereskedési rendszerek mellett fog működni, és ez utóbbiakkal szemben az OTF működtetője az ügyletekbe beavatkozhat, mivel lehetősége van a megbízásokat mérlegelési alapon végrehajtani.

A MiFID II – felismerve az algoritmikus kereskedésben rejlő veszélyeket – részletes szabályokat ír elő az ilyen kereskedést folytató befektetési vállalkozások számára (megfelelő rendszerek, folyamatos ellenőrzés). Ilyen jellegű kereskedés esetén egy számítógépes algoritmus számolja ki a megbízás paramétereit (minimális emberi beavatkozással). Az algoritmikus kereskedés nagymértékben csökkenti az emberi hiba lehetőségét és adott idő alatt több tranzakció végrehajtását teszi lehetővé. Azonban speciális helyzetekben (nagysebességű algoritmikus kereskedés) számolni kell a rendszerek (kereskedési helyszínek) túlterheltségével és a megbízások kiküldése körüli esetleges anomáliákkal.

A hatálybalépés küszöbén állva láthatóan már tudatosul a piaci szereplőkben, hogy számonkérhetővé válnak a fenti szabályok, ami átláthatóbb működést biztosít, ugyanakkor szigorúbb követelményeket is támaszt velük szemben.


Írta

Olvass tovább