A FINREP-táblák változásai az IFRS 9 standard bevezetésével

Nemcsak a számviteli folyamatok változása, hanem a kapcsolódó adatszolgáltatási igények növekedése is jelentős kihívást jelent azoknak a pénzügyi intézményeknek, amelyek az IFRS-ek szerint készítik, illetve fogják készíteni pénzügyi kimutatásaikat. Számukra az IFRS 9 standard közelgő hatályba lépése, valamint az átállási projektek már idén is jelentős feladatokat jelentettek.

Az új, IFRS 9 standard szerinti FINREP táblák kitöltési követelményei 2018. január 1-től alkalmazandóak, így a Felügyeleti elvárásokra is reagálva (2017/1443-as végrehajtási rendelet a felügyeleti adatszolgáltatás módosításáról) fontos összefoglalni az adatszolgáltatási struktúra és az új standard szemléletéből adódó FINREP táblák kitöltési követelményeit, kiemelve a főbb változásokat és a könyvvizsgáló szerepét az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban.

FINREP táblák szemlélete az IFRS 9 standarddal összhangban

A FINREP jelentések a statisztikai és a számviteli szemlélet együttesét várják el a rendeleti előírásoknak megfelelően. Tapasztalataink alapján a jelentések leggyakrabban az alábbi céllal készülnek egy adott pénzügyi intézménynél:

  • Európai Bankhatóság (European Banking Authority, a továbbiakban: „EBA”) előírásai alapján készítendő konszolidált FINREP riport;
  • Magyar Nemzeti Bank, mint nemzeti Felügyelet részére készítendő egyedi FINREP riportok, amelyek a konszolidált riporthoz képest kevesebb táblát, esetenként eltérő szemlélettel várnak el;
  • A pénzügyi vállalkozások készíthetnek konszolidáló anyavállalatuk részére is FINREP riportokat, amelyek alapvetően az EBA elvárásaival egyező tartalommal készülnek.

A konszolidált FINREP jelentések készítésére vonatkozóan fontos hangsúlyozni, hogy a konszolidált jelentést a prudenciális konszolidációs kör megfelelő alkalmazásával szükséges kitölteni a CRR 1. része II. címe 2. fejezetének 2. szakaszával összhangban. A prudenciális konszolidációs körbe és a számviteli konszolidációs körbe tartozó társaságok azonban nem feltétlenül azonosak.

Változások és kihívások – IFRS 9 standardnak való megfelelés

Az új FINREP táblák az IFRS 9 standard előírásaival összhangban az eszközöket és a forrásokat számviteli portfóliók szerint kérik bemutatni, ami a standard által meghatározott értékelési előírások szerint csoportosított pénzügyi instrumentumokat jelenti.

A táblák nem bővíthetőek – azaz egyfajta zártságot is jelentenek –, mivel az eszközök és források megjelenítése kötött.

A FINREP táblák IFRS 9 szerinti változásainak legfőbb kihívásait az alábbiak szerint emeljük ki:

  1. Mérleg oldalon az eszközök bemutatása kapcsán a számviteli portfóliók szerinti megbontási követelmény jelenti a legfőbb változást. Az eszközökön belül kiemelt figyelmet kell fordítani az Előlegek kategóriára, amelybe a kitöltési előírások alapján számos olyan tétel kerül, amelyek besorolása nem feltétlenül egyértelmű. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vevőkövetelések, a függő és átvezetési tételek, valamint az egyéb pénzügyi követelések besorolására.
  2. Kötelezettség oldalon az adott elkötelezettségek és garanciák, illetve egyéb céltartalékok tartalmi bemutatásában azonosítható változás.
  3. A saját tőke bemutatása kapcsán szintén a számviteli portfóliók miatti változások, illetve tartalmi változások figyelhetők meg.
  4. Az eredménykimutatásban azonosított változások között fontos kiemelni az úgynevezett „Modification gain/loss” (módosításból eredő nyereség/veszteség) fogalmának bevezetését a számviteli portfoóliók miatti változások mellett.
  5. Az egyik legnagyobb kihívást jelentő új tábla az úgynevezett F12-es tábla, amely az IFRS 9 standard hatálya alá tartozó értékvesztések és céltartalékok mozgásait mutatja be, számos új riporting igényt támasztva a mozgások bemutatásában.

A FINREP riportok szerepe a könyvvizsgálói különjelentésben

A könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standard (6100. témaszámú standard) alapján a könyvvizsgálóknak véleményezniük kell a Felügyelet számára készített rendszeres adatszolgáltatásokat, ideértve a jövőben elkészített IFRS 9 szerint összeállított FINREP riportokat is. A könyvvizsgálói standard előírja az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai rendszerek, folyamatba épített ellenőrzési pontok és éves adatszolgáltatásban szereplő adatok számviteli megalapozottságának vizsgálatát is.

Ahhoz, hogy az adatszolgáltatási és törvényi előírásoknak való megfelelést egy adott pénzügyi intézmény biztosítani tudja, mindenképpen javasolt időben, még az idei év során elkezdeni a felkészülést a jelentésszolgálati folyamatokkal kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében.


Írta

Olvass tovább