Felkészülés az új lízingsztenderd bevezetésére – áttérési lehetőségek

Az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok és IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel sztenderdekre történő átállás mellett a társaságokra az elkövetkező időszakban újabb feladat vár: az új lízingsztenderd, az IFRS 16 bevezetése.

A 2016-ban kibocsátott sztenderdet a társaságoknak 2019. január 1-jétől kötelező alkalmazniuk (az előalkalmazás megengedett, amennyiben a társaság már alkalmazza az IFRS 15-öt), így elengedhetetlen, hogy minél hamarabb elkezdjék a felkészülést, megismerjék az IFRS 16 előírásait.

A sztenderd jellegéből adódóan a társaságok nagy részénél több területet is érintenek az új előírások, vagyis a sikeres implementációhoz és a bevezetéshez kapcsolódó helyes döntések meghozatalához széleskörű vizsgálat szükséges.

Egy IFRS 16 áttérési projekt főbb lépéseit az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

 • implementálásban érintett területek, folyamatok azonosítása,
 • szerződések azonosítása,
 • hatásvizsgálat (a pénzügyi kimutatásokra),
 • implementáció, IT fejlesztések,
 • folyamatfejlesztés.

Ahhoz azonban, hogy a fenti pontok megvalósításra kerülhessenek, nulladik lépéseként azt kell eldönteni, hogy a sztenderd által kínált két áttérési lehetőség közül melyiket kívánják alkalmazni, hiszen ez a döntés befolyásolja az áttérési projekt minden egyes későbbi lépését, illetve nem utolsó sorban a projektvolumenét is.

A társaságok előtt két út áll az áttérés kapcsán:

 1. teljes visszamenőleges alkalmazás (vagyis – az IAS 8 Számviteli politikák, a, számviteli becslések változásai és hibák sztenderddel összhangban – mintha mindig is az IFRS 16 szerint kerültek volna kezelésre és elszámolásra az ügyletek, amely az összehasonlító időszak IFRS 16 szerinti újramegállapítását vonja maga után), illetve
 2. módosított visszamenőleges alkalmazás, amely számos gyakorlati egyszerűsítési lehetőséget kínál a társaságoknak.

A döntéshez a társaságoknak mérlegelniük kell a két módszer előnyeit és hátrányait, figyelembe véve az összehasonlíthatóságot és következetességet, amelyet a teljes visszamenőleges alkalmazás kínál, illetve a költséghatékonysági szempontokat, amelyeket a gyakorlati egyszerűsítések jelentenek.

Az áttéréskor a gazdálkodó választhat, hogy minden szerződésre alkalmazza az új sztenderd szerinti lízing definíciót, vagy csak azon szerződéseket vizsgálja, amelyeket a korábban hatályban lévő sztenderdek és értelmezések alapján lízingszerződésnek minősített. Fontos azonban, hogy ez a választás csak az áttérés előtt keletkezett szerződésekre érvényes, valamint minden ügyletre következetesen kell alkalmazni.

Annak mérlegelése során, hogy a gazdálkodó él-e az IFRS 16 által kínált áttérési egyszerűsítésekkel vagy a módosított visszamenőleges alkalmazás lehetőségével, több tényezőt, körülményt és természetesen az adott társaságra vonatkozó specifikumokat is figyelembe kell venni.

A döntés során többek között érdemes mérlegelni a következőket:

 • milyen költségek mellett tudja a társaság az egyes áttérési opciókat megvalósítani,
 • milyen a szerződések szerkezete és mennyisége,
 • milyen hatással lesznek az áttérési módszerek az eredményre,
 • a rendszerek alkalmasak-e az egyes módszerek szerinti áttérésre.

Ahogy azt már megszokhattuk, az IFRS 16 esetében is várhatóan nagyobb közzétételi kötelezettsége lesz azoknak a társaságoknak, amelyek élnek a gyakorlati egyszerűsítések alkalmazásának lehetőségével.

Kiemelendő, hogy az IFRS 16 Európai Unió általi befogadása még nem történt meg, vagyis az alkalmazandó szabályok akár változhatnak is a végső befogadásig, amelyek olyan kérdésekre adhatnak választ többek között, hogy azon társaságoknak, amelyek az IFRS 16-ra történő áttérés évében egyben az IFRS 1 szerinti első alkalmazók is lesznek, milyen előírások alapján kell megállapítaniuk majd az összehasonlító időszakot.

Bár távoli időpontnak tűnhet az IFRS 16 2019-es kötelező alkalmazása, az implementálási folyamat megkezdéséhez kapcsolódó döntések meghozatala alapos vizsgálatot és a sztenderd átfogó ismeretét igényli, így fontos, hogy a társaságok már most átgondolják ezeket a lépéseket és megkezdjék a felkészülést.


Írta

Olvass tovább