Tudni illik, hogy mi illik: út a sértő kommunikációs stílustól az azonnali hatályú felmondásig

A Kúria egy nemrégiben meghozott döntésében újabb támpontot és megerősítést adott arra vonatkozóan, hogy a nem megfelelő hangvételű és stílusú a jelen esetben írásbeli kommunikációra a munkáltató akár azonnali hatályú felmondással is válaszolhat.

Általánosan ismert az, hogy a Munka Törvénykönyvében foglalt általános magatartási és együttműködési követelményeket sértő munkavállalói magatartás szankcionálható. A gyakorlatban mégis időről-időre nehéz lehet annak eldöntése, hogy az adott helyzetben, munkakörben és szektorban mi az stílus, amely már önmagában megalapozza a munkaviszony azonnal hatályú felmondását.

A tárgyalt esetben privát bankár munkakörben dolgozó munkavállalók nem megfelelő stílusban küldtek e-mailt munkatársuknak, illetve felettesüknek, akinek mind személyével „köszönés nélkül rontott be egy értekezletre majd másnaposságra hivatkozva gyorsan távozott”, mind teljesítményével „egy általa irányított szakterületen egy ügylet nem megfelelő eredménnyel zárult” kapcsolatban sértő megállapításokat tettek. A munkáltató a történtekre azonnali hatályú felmondással válaszolt.

A Kúria az azonnali hatályú felmondást jogszerűnek találta és megerősítette, hogy a cégnél irányadó Etikai Kódexen túl a munkatársak között elvárható, az Mt-ben is nevesített kölcsönös együttműködés követelménye is sérült.

A gyakorlat számára — mind munkáltatói, mind munkavállalói szempontból — lényeges üzenetnek tekinthető, hogy a nem megfelelő hangvételű és stílusú közléseket az adott közeg figyelembevételével, — jelen esetben a „banki kommunikációs kultúrán” belül — kell megítélni.

Ennek azért van jelentősége, mert a munkatársak közötti kölcsönös tiszteleten alapuló és egymás emberi méltóságát figyelembe vevő általános és zsinórmértékül szolgáló magatartási követelményeken túl számolnunk kell az adott szektor speciális normáival és elvárásaival is.


Írta

One Response

Comments are closed.

Olvass tovább