Pályázni még nem késő – Az ötlettől a megvalósításig

A 2014-2020-as uniós ciklusban kiemelt cél az innovatív vállalkozások támogatása – a közelmúltban több innovációs pályázati lehetőség is nyílt kis- és közepes vállalkozások számára, a rendelkezésre álló keretösszeg összesen 70 milliárd forint. A pályázatok célja a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó termékek, szolgáltatások, és technológiák fejlesztésének ösztönzése. A támogatási kérelmeket 2017. november végéig, illetve december közepéig lehet benyújtani.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” valamint a „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” nevet viselő, GINOP-2.2.1 és GINOP-2.1.7 kódszámú pályázatok legfőbb célja, hogy üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények, azaz jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák fejlesztését támogassák.

További cél, hogy ösztönözzék a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények K+F+I (kutatás, fejlesztés és innováció) tárgyú, hosszú távú, fenntartható, stratégiai együttműködését is. Azaz, az eddig kiaknázatlan K+F lehetőségeknek teret adó pályázatokra jó eséllyel lehet pályázni, amennyiben a vállalkozás mellé a projektmenedzsmentben és a kutatás-fejlesztésben gyakorlott, valamint a piaci igényeket felmérni képes partnerek állnak össze.

A korábbi pályázati időszak negatív tapasztalataiból okulva jelen pályázatok világos feladat-meghatározást és kötelezően teljesítendő vállalásokat határoznak meg a kiírásban, így elkerülhető, hogy valódi újdonsággal vagy piaci értékkel nem rendelkező projektek jussanak forráshoz.

GINOP 2.2.1 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

A „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” nevet viselő pályázatra kizárólag konzorciumi formában lehet pályázni, melyben a vállalkozás mellé a projektmenedzsmentben és a kutatás-fejlesztésben gyakorlott, valamint a piaci igényeket felmérni képes partnerek állnak össze. A konzorciumi partnerek lehetnek mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok jogszabály szerint kutatóhelynek minősülnek; illetve egyházi felsőoktatási intézmények.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió forint, maximum 4 milliárd forint. Támogatás mértéke a fejlesztési céltól és a megvalósítási helyszíntől függően 25-100%-os lehet. A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges. A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.

GINOP 2.1.7 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

A „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” nevet viselő pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak. A felhívás célja, hogy a kkv-k jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújtson. A kiírás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a kkv-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek és szolgáltatások jönnek létre, melyek hozzájárulnak a kkv-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 130 millió forint. Támogatás mértéke a fejlesztési céltól és a megvalósítási helyszíntől függően 35-75%-os lehet. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 15-től 2017. december 14-ig lehetséges. A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.

Innovációs pályázati lehetőségek kis- és közepes vállalkozások számára

Mivel a támogatási arány mértéke nagyban függ a projektben megvalósuló tevékenységektől, fontos a pályázatot a támogatástípusok jellemzőit figyelembe véve összeállítani. Ez nemhogy a hazai vállalkozásoknak, de a pályázatíróknak is komoly fejtörést okozhat, ezért vélhetően pénzügyi és üzleti tanácsadói segítség nélkül nem érdemes nekifutni a pályázatnak.


Írta

Olvass tovább