Adózás

Mesterségem címere: polihisztor

114837571_1118

Idestova több mint húsz évvel ezelőtt, amikor az adótanácsadó szakma virágzásnak indult Magyarországon, egy jó adótanácsadónak az adózás alapját képező törvényekben foglalt rendelkezésekkel kellett tisztában lennie, és tudását ezen törvények változásának nyomon követésével, az adóhatósági álláspont minél szélesebb körű ismeretével kellett folyamatosan naprakészen tartania. Az adózás alapját képező törvények a[...]

Tovább »

Elhúzódó átalakulások

62126848_869

Aki már közreműködött társaságok átalakulásában, az tudja, hogy – fő szabály szerint – a cégbíróságok számára a bejegyzési kérelem elbírálására nyitva álló határidő harminc munkanap. Ez azonban csak azt követően kezdődik meg, hogy az illetékes cégbíróság rendelkezésére áll az átalakulásban részt vevő valamennyi cég cégirata. Szakemberek számára már jó ideje[...]

Tovább »

Kettő meg kettő nem mindig négy

71645726

A múlt héten jelent meg a sajtóban egy hír, mely szerint a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete és a Pécsi Tudományegyetem egy tanulmányában kimutatta, hogy Magyarországnak uniós státusa miatt hét év alatt ezermilliárdos nagyságrendű adóbevételről kellett lemondania olyan tételek (leginkább kamat-, jogdíj- és osztalékkifizetések) kapcsán, amelyeket uniós tagsága miatt nem adóztathatott[...]

Tovább »

Fontos határidő közeledik

iStock_000005775311Medium_2138

Fontos döntéseket kell meghozniuk az adózóknak,például az egyes adóalap-korrekciós tételekről. Számos adóbevallási és egyéb kötelezettségnek kell eleget tenniük a normál üzleti éves gazdálkodó szervezeteknek május végén. Egyik közülük a vállalkozás eredményességéről számot adó társaságiadó-bevallás, melynek része az innovációs járulékkal kapcsolatos elszámolás is. Az adóbevallás elkészítése előtt fontos döntéseket kell meghozniuk az[...]

Tovább »

A vezérek nem feltétlenül támogatják az IFRS-eket

Business Meeting

Hónapok óta zajlanak szakmai egyeztetések az IFRS-ek, a világszerte alkalmazott nemzetközi számviteli rendszer hazai bevezetéséről. Konkrétan arról, hogy mely cégek és milyen feltételekkel válthatják ki nemzetközi számviteli elvek alapján készülő pénzügyi kimutatásokkal az eddig mindenkire kötelező magyar számvitel alapján készülő beszámolókat. A változás sokak számára pozitívnak tűnhet. A külföldi tulajdonú[...]

Tovább »

Jogharmóniák

beer

Magyarország tíz éve csatlakozott az Európai Unióhoz (EU). A csatlakozás egyik feltétele a jogharmonizáció megteremtése volt, azaz annak biztosítása, hogy az új tagállam a belépést követően kész legyen az uniós jog alkalmazására. Az adózás sem maradt érintetlen ebben a folyamatban: az unió egyik fő adózási törekvésének, a tagállamok közötti adósemlegesség[...]

Tovább »

Szegény embert az ág is húzza: az új Ptk. anomáliája

library

Az, hogy a 2014. március 15-től hatályba lépő új Ptk. fel fogja forgatni a jogászok és a tágabb értelemben vett jogalkalmazók életét, nem volt vitás. Egyre másra bukkannak fel azonban az olyan helyzetek, amikor a polgári jogi szabályozás változása nemcsak évtizedes polgári jogi dogmákat alakít át, hanem egyéb területeken –[...]

Tovább »

Transzferárak: május végéig nyilvántartást kell készíteni

iStock_000004637317Medium_1069

Azon társaságok számára, melyek üzleti éve egybe esik a naptári évvel, és még kapcsolt vállalkozásokkal is rendelkeznek, a május vége a transzferár-nyilvántartások elkészítésének a határidejét is jelenti. Nem árt már most elkezdeni a felkészülést – tapasztalataink alapján egyre többen teszik ezt meg -, hiszen az adóhatóság akár már júniusban kopogtathat[...]

Tovább »

Az adóellenőrzésekről számokban – és ami mögötte van

78771989_20_1085

Minden évben közzéteszi tájékoztatóját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amelyben a tárgyévi ellenőrzési feladatainak végrehajtásáról, illetve az ellenőrzési irányokról kaphatunk információt. Ebben fogalmazzák meg a tárgyévre vonatkozóan az adóztatási szervezet ellenőrzési feladatait, a kiemelt vizsgálati célokat, a kockázatkezelés irányait és az ellenőrzésre történő kiválasztás feladatait. A legfrissebb dokumentumból kiderül,[...]

Tovább »

Generációváltás helyett: amikor eladják a gondosan felépített céget

shaking

A magyar családi vállalkozások – a kelet-közép-európai helyzetnek megfelelően – még gyerekcipőben járnak a generációk számát illetően. Megszületésük a kilencvenes évek elejére tehető, a rendszerváltás utánra, ezért jellemzően még az alapítók, az első generáció irányítja ezeket a cégeket. Az eltelt 20-25 év elegendő idő volt ahhoz, hogy felépüljenek ezek a[...]

Tovább »