Adózás

Jogszabály tiltja az Excelt a számlázásban

Excel-icon

A számlázás alapelve, hogy a számítógéppel előállított számla esetén a számlázó programnak biztosítania kell a kihagyás és ismétlés nélküli folyamatos sorszámozást. Az adóalanyok által használt számlázási rendszerek azonban jelenleg nem minden esetben biztosítják ezen követelmény megvalósulását. Kicsit leegyszerűsítve, az áfaalanyokat a téma szempontjából három nagy csoportba lehet sorolni. Az első[...]

Tovább »

Sok kicsi sokra megy!

AA000009

Nemcsak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban gondot jelent a gazdasági életben a fizetési morál alacsony szintje. Ez hazánkban különösen jellemző a vállalkozások egymás közötti ügyleteire, de a hatóságok gyakorlatában is megfigyelhető. Ez a probléma váltotta ki az uniós szintű egységes szabályrendszer kidolgozását (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni[...]

Tovább »

Adókedvezmény kontra pénztámogatás

130877504_3211

Ügyfeleim körében az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az úgynevezett fejlesztési adókedvezmény iránt. Ennek az lehet az oka, hogy a válság után a társaságok már rendelkeznek némi adóalappal, továbbá a régebbi típusú, még az EU-csatlakozás előtt megkezdett beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények már nem elérhetőek. A fejlesztési adókedvezmény alapvető[...]

Tovább »

Ami jár, az jár

104821184_3410

Az adóhatóság és az adózók kapcsolata vitás ügyek esetén egyszerű képlettel leírható: az adóhatóság az államháztartási érdekek, míg az adózók jogos vagy jogosnak vélt pénzügyi érdekeik védelmében járnak el. Örök kérdés, vajon egyenrangú-e a két fél, ugyanazon arzenál védi-e mindkettő érdekeit. Mi történik akkor, ha egy adózó vét az adótörvények[...]

Tovább »

Továbbra is népszerű a filmtámogatás

LS011418

Továbbra is megéri a magyar gyártású filmeket támogatni, hiszen alacsony adminisztratív teher mellett akár 4,75 százalékos társaságiadó-előny érhető el. Immár tíz éve annak, hogy 2004 áprilisában a jogalkotó társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosította fel a magyar közreműködéssel készülő filmek támogatóit. Az adókedvezmény bevezetésének célja a magyar gyártású filmek számának növelése, valamint ezáltal[...]

Tovább »

Mesterségem címere: polihisztor

114837571_1118

Idestova több mint húsz évvel ezelőtt, amikor az adótanácsadó szakma virágzásnak indult Magyarországon, egy jó adótanácsadónak az adózás alapját képező törvényekben foglalt rendelkezésekkel kellett tisztában lennie, és tudását ezen törvények változásának nyomon követésével, az adóhatósági álláspont minél szélesebb körű ismeretével kellett folyamatosan naprakészen tartania. Az adózás alapját képező törvények a[...]

Tovább »

Elhúzódó átalakulások

62126848_869

Aki már közreműködött társaságok átalakulásában, az tudja, hogy – fő szabály szerint – a cégbíróságok számára a bejegyzési kérelem elbírálására nyitva álló határidő harminc munkanap. Ez azonban csak azt követően kezdődik meg, hogy az illetékes cégbíróság rendelkezésére áll az átalakulásban részt vevő valamennyi cég cégirata. Szakemberek számára már jó ideje[...]

Tovább »

Kettő meg kettő nem mindig négy

71645726

A múlt héten jelent meg a sajtóban egy hír, mely szerint a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete és a Pécsi Tudományegyetem egy tanulmányában kimutatta, hogy Magyarországnak uniós státusa miatt hét év alatt ezermilliárdos nagyságrendű adóbevételről kellett lemondania olyan tételek (leginkább kamat-, jogdíj- és osztalékkifizetések) kapcsán, amelyeket uniós tagsága miatt nem adóztathatott[...]

Tovább »

Fontos határidő közeledik

iStock_000005775311Medium_2138

Fontos döntéseket kell meghozniuk az adózóknak,például az egyes adóalap-korrekciós tételekről. Számos adóbevallási és egyéb kötelezettségnek kell eleget tenniük a normál üzleti éves gazdálkodó szervezeteknek május végén. Egyik közülük a vállalkozás eredményességéről számot adó társaságiadó-bevallás, melynek része az innovációs járulékkal kapcsolatos elszámolás is. Az adóbevallás elkészítése előtt fontos döntéseket kell meghozniuk az[...]

Tovább »

A vezérek nem feltétlenül támogatják az IFRS-eket

Business Meeting

Hónapok óta zajlanak szakmai egyeztetések az IFRS-ek, a világszerte alkalmazott nemzetközi számviteli rendszer hazai bevezetéséről. Konkrétan arról, hogy mely cégek és milyen feltételekkel válthatják ki nemzetközi számviteli elvek alapján készülő pénzügyi kimutatásokkal az eddig mindenkire kötelező magyar számvitel alapján készülő beszámolókat. A változás sokak számára pozitívnak tűnhet. A külföldi tulajdonú[...]

Tovább »